1. PEK-konferanse: Et integrert førstesemesterstudium

Konferansen Et integrert førstesemesterstudium fant sted 4. og 5. mai 2009. Konferansen hadde som mål å etabere en møteplass for de fire førstesemesteremnene. I arbeidsgrupper fikk seminarlederne og andre deltagere øvelse i å innta studentenes plass på de forskjellige førstesemesteremnene.

Konferansen hadde videre fokus på begrepsbruk i de forskjellige emnen. 

For oppsummeringsnotat, se her.