Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Undervisnings- og eksamensplan for fagstudiet våren 2017

Under finn du ei oversikt over emne med undervisning våren 2016. Klikk på lenkjene for å gå direkte til aktuelle emneplanar. Der vil du også finne informasjon om pensum og timeplan. Heilt nedst finn du lenkjer til eksamensplanane.

Emne med undervisning

       - Topic 1: Introduction to Legal Philosophy
       - Topic 2: Text technology – Philosophy and practice

Emne med rettleiing (studentane kan følgja undervisninga i andre emne):

  • FIL251 - Bacheloroppgåve i filosofi
  • FIL314 - Forskningsprosjekt i filosofi
  • FILO350 - Masteroppgave

Eksamensplanar

Eksamensdato og klokkeslett for skuleeksamenar blir lagt ut etter kvart i fakultetet sin eksamensplan: Skuleeksamen

Eksamensstad for skuleeksamen og informasjon for andre vurderingsformer finn de ved å logge dykk inn i Studentweb og klikke "Innsyn" --- "Vurderingsmelding".