Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Stipendiater ved FoF

Generell informasjon om forskerutdanningen finnes her.


Nedenstående stipendiater er tilknyttet Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
Ved å klikke på navnene kommer man til deres hjemmesider ved Universitetet i Bergen. Der finner man mer om publikasjoner, prosjekter, kompetanse og forskningsfelt.

Barugahare, John (kvotestipendiat)
- Arbeidstittel på avhandling: Global justice: Obligations of resource poor countries
- Veileder: Reidar K. Lie

Berdinesen, Hein (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Håndtering av vitenskapelig usikkerhet i miljøspørsmål. Filosofiske analyser av forbindelsen mellom vitenskapelig rådgivning og etiske problemstillinger i norsk miljøpolitikk
- Veileder: Trygve Lavik


Breidal, Erlend (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Sokrates og Den fremmede Eleaten som emblematiske skikkelser for to ulike former for filosofi i trilogien Theaitetos, Sofisten og Statsmannen
- Veileder: Knut Ågotnes


Jordahl, Ragnhild Hogstad (universitetsstipendiat)
- Tittel er foreløpig ikke avklart.
- Veileder:

 

Opsal, Morten Nag (universitetsstipendiat)
- Tittel er foreløpig ikke avklart, arbeidsfeltet er innen sinnsfilosofi (introspeksjon).
- Veileder: Ole Koksvik

 

Reiersgaard, Anders (eksternfinansiert)

 

Rørstadbotten, Gro (eksternfinansiert)
- Tittel på avhandling: Om Platons filosofisk-litterære univers: Dramatisert iscenesettelse og politisk ansvarliggjøring
- Veileder: Vigdis Songe-Møller
- Biveileder: Kristin Sampson

 

Servan, Johannes (universitetsstipendiat)
- Arbeidstittel på avhandling: Rettighetenes historisitet - en fenomenologisk beskrivelse av liberale rettigheter som et eksempel på den konkrete, historiske dannelsen og implementeringen av universelle normer
- Veileder: Reidar K. Lie
- Biveileder: Konrad Rokstad

 

Szeltner, Sarah Anna (eksternfinansiert via Cotutelle)

 - Biveileder: Alois Pichler

 

Vogt, David G. C. (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Justice as Experience: On the experience as a basic for a normative theory of sanctioning crime
- Veileder: Espen Gamlund

 

Walderhaug, Marianne F. (eksternfinansiert av Kriminalomsorgen region vest, 50% stilling)
- Tittel på avhandling: Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel– en studie av det eksistensielle feltet som angår innsattes dilemmaer
- Veileder:

 

Wang, Chunsui (universitetsstipendiat)

- Veileder: Reidar Lie

 

Young, Mark Thomas (universitetsstipendiat)
- Arbeidsfeltet for avhandlingen: Philosophy of physics
- Veileder:

 

Ådnanes, Marita Helleland (universitetsstipendiat v/SKOK)

Veileder: Kristin Sampson