Stipendiater ved FoF

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har i alt 10 stipendiater (sju er finansiert av universitetet og tre er eksternfinansierte). Stipendiatene er gjerne knyttet til de ulike forskergruppene ved instituttet.

Generell informasjon om forskerutdanningen finnes her.


Nedenstående stipendiater er tilknyttet Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
Ved å klikke på navnene kommer man til deres hjemmesider ved Universitetet i Bergen. Der finner man mer om publikasjoner, prosjekter, kompetanse og forskningsfelt.

Barugahare, John (kvotestipendiat)
- Arbeidstittel på avhandling: Global justice: Obligations of resource poor countries
- Veileder: Reidar K. Lie

Berdinesen, Hein (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Håndtering av vitenskapelig usikkerhet i miljøspørsmål. Filosofiske analyser av forbindelsen mellom vitenskapelig rådgivning og etiske problemstillinger i norsk miljøpolitikk
- Veileder: Trygve Lavik


Breidal, Erlend (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Sokrates og Den fremmede Eleaten som emblematiske skikkelser for to ulike former for filosofi i trilogien Theaitetos, Sofisten og Statsmannen
- Veileder: Knut Ågotnes


Jordahl, Ragnhild (universitetsstipendiat)
- Tittel er foreløpig ikke avklart.
- Veileder:

 

Opsal, Morten Nag (universitetsstipendiat)
- Tittel er foreløpig ikke avklart, arbeidsfeltet er innen sinnsfilosofi (introspeksjon).
- Veileder: Ole Koksvik

 

Rørstadbotten, Gro (eksternfinansiert)
- Tittel på avhandling: Om Platons filosofisk-litterære univers: Dramatisert iscenesettelse og politisk ansvarliggjøring
- Veileder: Vigdis Songe-Møller
- Biveileder: Kristin Sampson

 

Servan, Johannes (universitetsstipendiat)
- Arbeidstittel på avhandling: Rettighetenes historisitet - en fenomenologisk beskrivelse av liberale rettigheter som et eksempel på den konkrete, historiske dannelsen og implementeringen av universelle normer
- Veileder: Reidar K. Lie
- Biveileder: Konrad Rokstad

 

Vogt, David G. C. (universitetsstipendiat)
- Tittel på avhandling: Justice as Experience: On the experience as a basic for a normative theory of sanctioning crime
- Veileder: Espen Gamlund

 

Walderhaug, Marianne F. (eksternfinansiert av Kriminalomsorgen region vest, 50% stilling)
- Tittel på avhandling: Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel– en studie av det eksistensielle feltet som angår innsattes dilemmaer
- Veileder:

 

Young, Mark Thomas (universitetsstipendiat)
- Arbeidsfeltet for avhandlingen: Philosophy of physics
- Veileder: