Forskning

Her følger en oversikt over virksomheten til Forum for akademisk skriving siden 2007:

4.-6. januar 2007: Internasjonal konferanse - "Argumentation in Context", UiB, http://www.uib.no/fof/ressurser/akademisk-skrivesenter/argumentation-in-con-text 

4. oktober 2009: Seminar - "Toulmins Warrant”. VilVite-senteret, UiB

Våren 2010: Etablering av Arbeidsgruppe i uformell argumentasjon / retorisk argumentasjon, UiB

29. juni- 2. juli 2010: Deltagelse på 7th International Conference on Argumentation i Amsterdam

22. oktober 2010: Seminar - "Hva slags skriveundervisning bør universitetet tilby?" Studentsenteret, UiB

7. – 8. oktober 2010: ”Academic writing from bachelor to PhD”, Solstrand Fjord Hotel, UiB, http://www.uib.no/rg/plp/projects/conferences-and-workshops/academic-writing-from-bachelor-to-phd/lectures-and-presentations-in-pdf-format