Kurs

Kursholderne ved Akademisk skrivesenter har sitt daglige virke ved førstesemesteremnet Akademisk skriving ved HF-fakultetet, UiB. Flere fagmiljøer har imidlertid vist interesse for skriveundervinsingsopplegget ved Akademisk skriving og læreboken Tekstens autoritet, og derfor har vi i flere tilbydt større eller mindre kurs i akademisk skriving på forskjellige nivå og innenfor forskjellige fagområder.

Her er en oversikt over noen av kursene:

Før 2008

Kurs for doktorander fra høgskoler ved Senter for vitenskapsteori, UiB (Ågotnes, Reiersgaard)

Kurs i vitenskapelig essayskriving for masterstudenter i sykepleievitenskap, Instiutt for samfunnsmedisinske fag, UiB (Solheim)

Kurs for lærere ved Høgskolen Stord / Haugesund (Rørstadbotten)

Kurs for masterstudenter (bl.a. musikkpedagogikk) ved Høgskolen i Bergen (Rørstadbotten)

 

Høsten 2009 

Kurs for lærere ved Fakultet for humaniora, samfunsvitskap og lærarutdanning, UiT som benytter seg av Tekstens autoritet i førstesemesterundervisning i fagene (Ågotnes)

 

Høsten 2010

Kurs for lærere ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning, UiT som benytter seg av Tekstens autoritet i førstesemesterundervisning i fagene (Solheim)

Kurs i vitenskapelig essayskriving på master ved institutt for sosialfag, UiS (Børdahl)

 

Våren 2011

13. mars: "Critical thinking, critical reading and critical writing" (5 timer). For PhD-studenter på SV-fakultetet, UiB (Solheim)