Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Bibliotek og søketenester

 

UB

Universitetsbiblioteket
CRISTINDatabase for vitenskaplig aktivitet/ Registrering av publikasjoner
BORABergen Open Research Archive
BIBSYSBibliotekkatalog
Google ScholarSøketeneste for vitskapeleg litteratur
E-tidsskrifterElektroniske tidsskrifter i UBs bibliotekportal
JstorStort arkiv med vederlagsfrie artiklar og bøker
Internet archiveNok eit stort arkiv med vederlagsfrie artiklar og bøker
Retriever/ATEKST

Søk etter artikler aviser og tidsskrift