2. PEK-konferanse: Fra førstesemester til fagstudium

 

Konferansen "Fra førstesemester til fagstudium" fant sted på Solstrand hotell 10. og 11. mai 2011. Det overordnede siktemålet var å styrke samarbeidet mellom de enkelte exfac-emnene og de fag og programmer som sogner til de ulike emne.

 

Konferansen hadde to tyngdepunkt: 1) Skriveundervisningen på HF og 2) Begreper og terminologi. To foredragsholdere var invitert for å belyse temaet fra hvert sitt ståsted: Karl Henrik Flyum er ansvarlig for skriveundervisning ved Universitetet i Oslo, og han snakket om "Implementering av skriving i fagene fra førstesemester til PhD". Trine Dahl fra NHH har vært med på et større forskningsprosjekt knyttet til skrivenormer i ulike fag (KIAP). Dahl tok for seg "Betydningen av disiplinvariabelen i Akademisk skriving.

Det ble lagt vekt på at deltagerne i så stor grad som mulig skulle representere fagområdene på HF, og mye tid ble brukt til workshops og diskusjon for å skape større bevissthet omkring integrering av skrivedimensjonen i undervisningen og omkring måten terminologi brukes på i de ulike studiene og på tvers av fagene.

Konferansen var en oppfølging av en førstesemesterintern konferanse våren 2009. Dengang var fokuset på begreper og terminologi innad i og mellom de fire førstesemesteremnene, og overføringsverdien mellom disse. Konferansen i 2011 hadde likeledes som siktemål å kommunisere de sentrale begrepene i førstesemesteremnene opp til fagstudienivået, for å undersøke hvordan forbindelser og overføringsverdi kan skapes der.

 

Program