Ressurser

Elektroniske tidsskrift: Skriveforskning

Journal of Writing Research

Journal of Academic Writing (EATAW)

 

Elektroniske tidsskrift: argumentasjon og retorikk

Philosophy and Rhetoric

Informal Logic. Reasoning and Argumentation in Theory and Practice

 

Nettsteder: Sakprosa

KIAP: http://kiap.uib.no/

Forskningsmiljøet norsk sakprosa: http://sakprosabloggen.no/

 

Nettsteder: Skriveforskning

The WAC Clearinghouse

Thinking and Writing. Keene State Kollege. Ronald T. Kellogg

Nettside for Akademisk skrivecenter, Københavnsuniversitet: http://akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

European Association for Teaching of Academic Writing (EATAW): http://www.eataw.eu/

International Society for the Advancement of Writing Research: http://www.isawr.org/

Stanford Study of Writing: http://ssw.stanford.edu/

Academic writing from bachelor to Phd: http://www.uib.no/rg/plp/projects/conferences-and-workshops/academic-writing-from-bachelor-to-phd/lectures-and-presentations-in-pdf-format

 

WAC ved amerikanske universteter

University of California, Writing program

UC Santa Barbara, Writing program

George Mason University, WAC

 

WID ved amerikanske universiteter

Knight Institute for Writing in the Diciplines

Sam Wineburg - Teaching the Mind Good Habits

 

WID i Norge: Skriving i alle fag (FAGER)

Skriving i alle fag ved Nadderud videregående skole

Skriving i alle fag ved Nadderud videregående skole II

Nadderudprosjektet: Et eksempel på lærersamarbeid i fagskriving (Hertzberg)

 

Skriving i filosofi

GMU Writing Guide for Philosophy

WEC, Writing in Philosophy, University of Minnesota

Citing Classical Texts

 

Skriving i medisin

Magne Nylenna: Normer for medisinsk publisering

 

Nettsteder: Retorikk og argumentasjon

International Society for the Study of Argumentation (ISSA): http://cf.hum.uva.nl/issa/

Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric, University of Amsterdam: http://www.hum.uva.nl/argumentation

Argumentation in (Con)text: http://www.uib.no/fof/ressurser/akademisk-skrivesenter/argumentation-in-con-text

 

Toulmin

The Toulmin Project, Nebraska: http://www.unl.edu/speech/comm109/Toulmin/index.htm

 

Silva Retoricæ

Femavsnittsmetoden

 

Web Tutorials og andre undervisningsressurser

Søk og skriv: http://www.sokogskriv.no/

Viko (NTNU)

Skrivekurs ved Høgskulen i Bergen: http://skrivetips.wordpress.com/

Karl Henrik Flyum: http://folk.uio.no/khflyum/jobbside.html

 

Litteratur om skriveopplæring

 Bazermann, Russell: Landmark Essays on Writing Across the Curriculum

Bazerman, Charles: Reference Guide to Writing Across The Curriculum

Bazerman, Charles: Shaping Written Knowledge. The Genre and Activity of the Experimental Article in Science

 J.L. Austin: How to do things with words

Elliot Saphiro: Why I dont grade student's papers

Kerry Walk: Teaching with Writing. Princeton Writing Program

 

Søk ved oppgaveskriving

Bibsys

BORA (Bergen Open Research Archive)

CRISTIN (Current Research Information SysTem In Norway)

Norske og nordiske tidsskriftartikler (NORART)

NORA (Norwegian Open Research Archive)

 

Sjanger: Foredraget

Anders Johansen: Skriften på veggen (del I)

Anders Johansen: Skriften på veggen (del II)

 

Sjanger: Powerpoint-foredraget

The Lessing Method

 

Sjanger: Den politiske tale

Virksomme ord

 

Publisering

Cappelen Akademisk forlag - Forfatterveildening