Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Jobbsøker med filosofi i bagasjen?

Lurer du på "hva filosofi kan brukes til" eller hva slags jobb man kan få hvis man har en filosofiutdannelse? På denne siden presenterer vi tidligere studenter ved instituttet og hva de har foretatt seg i tiden etter filosofistudiet.

Innen filosofien jobber en med grunnleggende spørsmål som "Hva er kunnskap?", "Hva er sannhet?", "Hva er språk?", "Hva er vitenskap?" osv. Selv om en ikke kan gi noe endelig svar på slike spørsmål, vil det å jobbe med dem gjøre en bedre i stand til bl.a. å være kritisk i hverdagen, til bedre å kunne skille mellom rett og galt og til å stille de gode spørsmål bl.a. i debatter. Det gjelder å kunne gi gode argumenter for sine meninger.
Dette gir også faget dets store bredde og muligheter for anvendelse. Gjenom skriving av bacheloroppgave og/eller masteroppgave i faget, kan en fordype seg i områder som etikk/moralfilosofi, erkjennelsesteori/epistemologi, politisk filosofi, språkfilosofi, rettsfilosofi og vitenskapsfilosofi m.fl.