Hjem
Click

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

FoFs organisering

Ledelse og organisasjon

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) er det i underkant av 50 fast ansatte, hvorav 7 i administrative stillinger. Disse utgjør tilsammen ca 42 årsverk. I tillegg har FoF 7 stipendiater og 4 postdoktorer.

Styringsstrukturen ved Institutt for filosofi og førstsemesterstudier:

 

Ledelsen

Instituttledelsen


Instituttet ledes av instituttleder Reidar Lie, som er ansatt på åremål for perioden 2011-2015. Administrativ leder er Steinar Thunestvedt.

I tillegg til instituttleder og administrasjonssjef består ledelsen av lederne for henholdsvis Forsknings - og formidlingsutvalget, Fagstudieutvalget og Utvalget for Examen philosophicum.

For perioden 2011 - 2015 består instituttledelsen av følgende personer:

Instituttleder:
Reidar Lie
Tlf. +47 55589437
E-post: reidar.lie@fof.uib.no

Administrasjonssjef:
Steinar Thunestvedt
Tlf. +47 55582384
E-post:steinar.thunestvedt@fof.uib.no

Forsknings-og formidlingsutvalget:
Kevin Cahill (leder)
+47 55583009
E-post: kevin.cahill@fof.uib.no

Fagstudieutvalget:
Ole Martin Skilleås (leder)
Tlf. +47 55583277
E-post: ole.skilleas@fof.uib.no

Utvalget for Examen philosophicum:
Kristin Sampson (leder)
Tlf. +47 55588820
E-post: kristin.sampson@fof.uib.no

Instituttrådet

 

Instituttrådet

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker.

 

Det ledes av instituttleder Reidar Lie. Rådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
 • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. I rådet sitter det representanter fra både vitenskapelig ansatte, administrasjonen og studentene.

I inneværende periode (2013-2017) er rådet sammensatt slik:    

Fast vitenskapelig ansatte: Kevin Cahill, Paola De Cuzzani, Carola Freiin Von Villiez, Gunnar Karlsen, Eivind Kolflaath (vara: Richard Arnljot Sørli, Rune Jensen Falch, Sorin Ioan Bangu, Kristin Sampson, Hans Marius Hansteen, Ole Martin Skilleås, Anne Granberg)


Midlertidig vitenskapelig ansatte: Amund Børdahl  (vara: David Vogt, Sveinung Sivertsen)


Administrativt ansatte: Ståle Melve (vara: Kirsten Bang, Gunhild Raunsgard, Anna-Lisa Schanche)
 

Studenter: Paal Fredrik Skjørten Kvarberg, Tina Firing og Sofie Lekve (vara: Kristina Miklavic, Hans Christian Nortveit og Fredrik Kolstad Rongved)


Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte samt studentene velges for et år av gangen.

Administrasjonssjefen er sekretær for rådet.

Protokoller fra instituttrådets møter kan lastes ned i PDF-format under "Vedlegg" på denne siden.

 

Protokoller/referater:

2017:  8. februar, 9. mars, 6. april

2016: 21. januar, 3. mars, 28. april, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 8. desember,

2015: 22. januar, 5. mars, 16. april , 28. mai, 27. august, 14. oktober

2014: 23. januar, 27. februar, 15. mai, 4. september, 16. oktober

2013 (høst): 12. september, 10. oktober, 21. november

2013 (vår): 24. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 21. juni

2012: 19. januar, 23. februar, 26. april, 7. juni, 6. september, 11. oktober, 6. desember

2011: 10. februar, 10. mars, 7. april, 26. mai, 25. august, 29. september, 27. oktober, 24. november

2010: 25. januar. 22. februar, 22. mars, 26. april, 31. mai, 26. august, 9. september, 7. oktober, 4. november, 9. desember

2009: 25. januar, 7. september, 28. september, 19. oktober, 14. desember

Forsknings- og formidlingsutvalget

 

Forsknings- og formidlingsutvalget


Utvalget har et mangfold av oppgaver: Det skal bl. a. tilrettelegge for og holde oppsyn med instituttets forskerutdanning, identifisere og stimulere støtteverdige forskningsprosjekter, koordinere instituttets ulike forskningsgrupper, arrangere instituttseminarer og stimulere til formidlingsaktiviteter. De skal også gi innspill til den årlige forskningsmeldingen og forskerutdanningsmeldingen.

Forskningskoordinator Kevin Cahill er leder for utvaget, som i tillegg består av Hallvard Fossheim, Espen Gamlund, Mette Hansen og  Sveinung Sundfør Sivertsen (stipendiat). Førstekonsulent Vigdis Kvam er sekretær.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Utvalg for fagstudiet i filosofi

 

Utvalg for fagstudiet i filosofi


Fagstudieutvalget er instituttleders rådgivende organ i saker som gjelder undervisning og internasjonalisering ved fagstudiene i filosofi og idéhistorie.
 

 • Utvalgets arbeidsområder omfatter saker som:
 • Pensumendringer
 • Sammensetning av eksamenskommisjoner (masternivå)   
 • Løpende emne-/programevaluering  
 • Oppnevning av veiledere for mastergradsstudenter   
 • Avtaler om student- og lærerutveksling    
 • Planer for undervisningstilbudet i kommende semester    
 • Utdanningsmelding
 • Forberede (for instituttrådet) saker som angår oppretting, nedlegging eller endringer i studie- og emneplaner
 • Andre saker som instituttleder eller instituttrådet ber utvalget om å forberede.


Utvalgets ledes av professor Ole Martin Skilleås, og består ellers av professor Paola de Cuzzani, førsteamanuensis Ole Hjortland og studentrepresentantene Amanda Schei, Andreas Barmen og Nicolai Christiansen (vara: Andreas S. Iversen og Alexander Nygård).  Seniorkonsulent Ståle Melve er sekretær for utvalget. Anna-Lisa Schanche er også med i utvalget men har, i likhet med utvalgets sekretær, tale- men ikke stemmerett.

Utvalget for Examen philosophicum

 

Utvalget for Examen philosophicum


Utvalgets mandat som formulert i instituttreglementet:

Utvalget er instituttleders rådgivende organ i faglige og pedagogiske saker knyttet til Examen philosophicum. Utvalget skal særlig arbeide for kvalitet, integrasjon, kontinuitet og fornyelse ved Examen philosophicum i samråd med koordinator, lærerstaben og de respektive fakultetene.

Utvalget består av alle emneansvarlige og fagkoordinator for Examen philosophicum. Administrativ koordinator for examen philosophicum er sekretær.

Instituttleder utpeker emneansvarlige og leder for Utvalg for Examen philosophicum, etter uttalelse fra instituttrådet. Kristin Sampson er nåværende leder for utvalget.

HMS-utvalget

 

HMS-utvalget


Instituttets HMS-utvalg behandler og gir ledelsen råd i saker knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det består av verneombud, varaverneombud og instituttleder.

HMS-utvalget har møte 2-3 ganger pr. semester og ledes av instituttleder. Administrasjonskonsulenten er sekretær for utvalget.

For 2015 og 2016  er Ole Hjortland valt som verneombud, og Charlotte Hallberg varaverneombud.

Hovedsiden for UiBs helse, miljø- og sikkerhetsseksjon finner man her: http://www.uib.no/hms

Studentenes fagutvalg

 

Studentenes fagutvalg


Som student er det viktig å vite hvordan ting bestemmes på instituttet og hvilke kanaler man har for å påvirke det som skjer.

Studentene kan påvirke og bli hørt gjennom studentene sitt eget fagutvalg. Du kommer i kontakt med fagutvalget på fagutvalg@fof.uib.no.

Fagutvalget har også en blogg.

I tillegg har studentene en egen Facebook-side.

Paal Fredrik Skjørten Kvarberg er elder av fagutvalget.