Hjem
Click

Ansattsider

Nyhet

Det medisinsk-odontologiske fakultet har skiftet navn

Det medisinsk-odontologiske fakultet har skiftet navn til Det medisinske fakultet, og navneendringen er allerede igang.
Spørreundersøkelse

Studieadministrativ avdeling vil gjerne ha dine innspill

Studieadministrativ avdeling innførte Issue Tracker våren 2016 for hele avdelingen. Gjennom en liten undersøkelse ønsker vi å vite hvordan du har opplevd dette tiltaket, og hva du savner av informasjon. Undersøkelsen er anonym, og tar få minutter. NB Ny svarfrist er 1. august.
Nyheter

Ny digital vitnemåls- og karakterportal tilgjengelig

Vitnemålsportalen, utviklet oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, muliggjør at studenter selv kan hente ut resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Sommer ved UiB

Campusbussen tar sommerferie fra 26.juni

Campusbussen har feriestengt f.o.m. mandag 26.juni t.o.m. fredag 4.august.

Sommer ved UiB

Ferieåpne SiB kafeer

De fleste SiB kafeene stenger i sommerferien, mens kafeen på Studentsenteret holder åpent i hele sommer. Her kan du sjekke åpningstider for alle SiB kafeer og datoer for sommerlukking.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen