UiB lanserer nytt design på nettsidene

Innhold og funksjonalitet videreføres, men det visuelle utrykket blir endret. Det nye designet lanseres 10. desember.

 

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

 

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen