Ett minutts stillhet mot vold 

For å minnes de drepte etter terroristangrepet ved Garissa University College i Kenya, avholder europeiske universiteter ett minutts stillhet mandag 27. april kl. 12.00. 

Rektor oppfordrer til engasjement i internasjonalt forskernettverk 

Ledelsen og flere forskere fra UiB deltar på årskonferansen i Worldwide Universities Network i april. Dag Rune Olsen vil at flere UiB-forskere skal bli oppmerksomme på mulighetene nettverket tilbyr.

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.