Universitetsstyret har vedtatt kommunikasjonsplattform for UiB

Kommunikasjonsplattformen skal sikre helhet og sammenheng i UiBs arbeid med samfunnskontakt, informasjon og kommunikasjon.

Søknad om leie av garasjeplass i Dokkeveien i 2015

Send elektronisk søknad onsdag innen 3. desember

Lysebo ny fakultetsdirektør

Elisabeth M. Lysebo blir ny fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.