Skrivekurs med Aftenposten

Aftenposten inviterer unge forskere til intensivt skrivekurs i forskningskommunikasjon 27. og 28. mai. Påmelding innen fredag 2. mai. (23/4/2014)

Hvordan skrive en profesjonell og konkurransedyktig søknad til Horisont 2020?

Kurs i søknadsskriving 30. april for forskere som planlegger å søke EU-midler. Påmedlingsfrist 25. april (23/4/2014)

Kandidater fra gruppe B til Universitetsstyret 2014

Valgperioden er fra 23. til 29. april (9/4/2014)

Vakttelefon UiB vekter: 55 58 80 81 (døgnbemannet)

Kontakt vakttelefonen dersom du observerer uvedkommende i bygget.

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.