Hjem
Click

Ansattsider

Universitetsledelsen

UiB har best gjennomslag

Rektor takker alle ansatte for deres bidrag til at UiBs forskning når ut internasjonalt.

UNIVERSITETSLIV

Nytt budsjett i strategiens ånd

Strategien for 2016-22 er tydelig i UiBs budsjett for 2017. Det satses sterkt på kunnskapsklynger, nybygg, infrastruktur og digitalisering samt etableringen av et nytt kunstnerisk fakultet, samtidig som administrasjonen skal effektiviseres.

Nyhet

Ny digitaliseringsstrategi for UiB

Universitetet i Bergen skal digitaliserast. Det inneber eit meir opent og effektivt universitet.

Arbeidsmiljø

Meld HMS-avvik

Ved å melde fra om HMS-avvik bidrar du til å gjøre arbeidsmiljøet ditt tryggere.

Café Humaniora

Litteraturvitenskap og tverrfaglighet

Llitteraturviter Frode Helmich Pedersen ser nærmere på fenomenet tverrfaglighet, med særlig vekt på forholdet mellom litteraturvitenskap og jus.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen