Hjem
Click

Ansattsider

UNIVERSITETSLIV

Skal effektivisere organisasjonen

Universitetet i Bergen planlegger å effektivisere sentraladministrasjonen med opp til 60 årsverk frem til 2020.

UNIVERSITETSLIV

MN-fakultetet skal organisere klima- og energisatsing

Klima- og energiomstilling er et satsingsområde for Universitetet i Bergen. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får oppdraget med å organisere satsingsområdet.

Intern mobilitet

Bedre samhandling med hospitering

Universitetsdirektøren oppfordrer ledere og medarbeidere til å øke bruken av intern hospitering for ansatte i tekniske og administrative stillinger. Økt mobilitet blant ansatte vil gi faglig utvikling, bedre samarbeid på tvers og økt effektivitet.

Introduksjonskurs for nyansatte

UiB tilbyr introduksjonskurs for alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. På kurset tar vi opp generelle tema ved det å være arbeidstaker ved UiB. I tillegg er det en fin mulighet til å bli kjent med andre ansatte ved UiB.

Miljø

Miljøfyrtårn - utdeling av diplom

UiB fikk Miljøfyrtårnstatus i vår. Vi feirer det med kake og status for miljøarbeidet ved universitetet.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen