Åpent møte om organisasjonsutviklingsprosjektet

Alle ansatte inviteres til informasjonsmøte om organisasjonsutviklingsprosjektet, onsdag 27. august klokken 12.00 – 14.00 i Egget på Studentsenteret.

Ansattsidene videreutvikles høsten 2014

Ansattsidene på uib.no ble lansert i juli i 2013, og prosjektet er nå i gang med å implementere ansattsidene versjon 2.0 – hvor fakultetene, museet og biblioteket skal inkluderes i sidene.

Spørsmål eller innspill til ansattsidene? Kontakt: ansattred@uib.no

Prosjektinformasjon om ansattsidene