Hjem

Ansattsider

Strategien

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

Årsrapport 2017

Ein tredel forskar på satsingsområda

700 forskings- og undervisningsårsverk ved UiB arbeider med forsking innan universitetet sine tre satsingsområde. Det kjem fram i årsrapporten for 2017. I tillegg var nytt fakultet, klyngesatsing, «plastkval» og museumstjuveri mellom dei viktigaste stikkorda for universitetsåret 2017.

Digitalisering av undervisning

Lanserer nettkurs om nettundervisning

UiB Videre har utviklet et nytt e-læringskurs for ansatte ved UiB som vil lære mer om nettundervisning og bruk av digitale verktøy.

Studiebarometeret 2017

Studentene har stor tro på egne jobbmuligheter

Studentene mener de blir godt rustet for relevante jobber gjennom studiene ved UiB. I studiebarometeret for 2017 svarer nesten 80 prosent at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. 

Nyheter

Oddrun Samdal valgt som ny leder for UHR-Utdanning

Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen