Hjem
Click

Ansattsider

UNIVERSITETSLIV

Den akademiske friheten er truet i Tyrkia

Vi, rektorene ved UiO, HiOA, UiB, UiS, NTNU, UiT, NU, NMBU og MF, ser med stigende bekymring på utviklingen for universiteter, akademikere og høyere utdanning i Tyrkia etter kuppforsøket i landet.

Nyhet

Issue Tracker på SA - nå i funksjonsgrupper

Behovet for et system for effektiv håndtering av henvendelser ble belyst i OU-prosjektet "Service og kvalitet i sentrale tjenester". Etter at Studieadministrativ avdeling (SA) har omorganisert seg i funksjonsgrupper, kan ansatte nå henvende seg direkte til gruppene på Issue Tracker.

Mottak Høst 2016

God studiestart - for alle våre studenter

Uke 33 inviterer vi nye og eksisterende studenter til offisiell åpning av det akademiske år. Det er mottak av studenter på hvert fakultet. Administrativt ansatte, men også deg som underviser, har et ansvar for å ivareta alle studenter, inkludert studenter med nedsatt funksjonsevne.
Melding

Campusbussen og ferieavvikling 2016

Campusbussen avvikler sommerferie og kjører ikke f.o.m. mandag 27.juni t.o.m. fredag 29.juli.

Nyhet

Til medlemmer av fagforeninger tilsluttet Akademikerne

Det er fra 1. mai 2016 to hovedtariffavtaler i staten. En hovedtariffavtale er inngått mellom staten og Akademikerne, og en hovedtariffavtale mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen