Hjem
Click

Ansattsider

Nyhet

Kunstnerisk fakultet i rute

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) blir navnet på det syvende fakultetet ved Universitetet i Bergen. Det nye fakultetet er en viktig faglig milepæl for universitetet og en mulighet til å heve ambisjonene for de kunstneriske fagene.

Nyhet

UiB får handlingsplan for kommunikasjon

Digitalisering, kommunikasjonstrening og lokale meldingstenester på Ansattsidene er nokre av verkemidla i UiB sin handlingsplan for kommunikasjon. Handlingsplanen skal hjelpe UiB å nå sine strategiske mål.

Nyhet

Samling i Media City Bergen

- Spennende og interessant. Det var omkvedet da ledelsen ved Universitetet i Bergen fredag 2. desember besøkte Media City Bergen.

Toppforskprogrammet

Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen vil skape flere verdensledende forskningsmiljø i Bergen. Nå er fem forskere i verdenseliten ansatt ved UiB. Les mer om deres ambisjoner i våre intervjuer med dem.

Informasjon om valg

Kandidater til interimsfakultetsstyre

Valg til interimsfakultetsstyret ved Fakultet for kunst, design og musikk i perioden 8.-14. desember 2016.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen