Hjem
Click

Ansattsider

Driftsmelding fra IT-avdelingen

Stopp på de fleste IT-tjenester natten fredag-lørdag

Etter branntilløpet 19. april har IT-avdelingens maskinrom i Nygårdsgaten 5 vært uten avbruddssikker strømforsyning. Nye komponenter er nå levert, og må installeres for å sikre oss mot avbrudd og forstyrrelser i strømforsyningen. Dette arbeidet blir utført natten mellom fredag 3. og lørdag 4. juni.

digital postkasse

UiB innfører digital postkasse

Fra sommeren 2016 sender UiB alle brev til deg som privatperson til din digitale postkasse.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen