Fysisk aktivitet i arbeidstiden

Fra høsten 2015 er det mulig å trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden, etter avklaring med leder.

Ny sykkelparkering

Sykkelparkeringen ligger i bakgården mellom Museplass 1 og U. Phils hus. Bruk nøkkelkortet for tilgang til parkeringen.

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.