Hjem

Ansattsider

Strategien

Universitetets strategi skal revideres

Siden 2016 har UiB styrt etter en strategi der hav, liv og samfunn har vært både stikkord og bærebjelker. Når virkemidlene i strategien nå skal justeres, blir studentenes og de ansattes innspill viktige, sier prorektor Margareth Hagen.

Etikk til frokost

Vitenskapelig uredelighet i nyere dansk perspektiv

Våren 2018 arrangerer UiB en serie frokostseminar om etikk. På årets andre møte vil professor Albert Gjedde gi eksempler på vitenskapelig uredelighet fra Danmark.

UiB Alumni

Karriereseminar for stipendiater: Hvordan selge din «analytiske ekspertise»?

En doktorgrad gir uendelig med muligheter. Men hvis det ikke blir fast stilling i akademia likevel – hvordan planlegger du å fortelle din fremtidige arbeidsgiver hva du faktisk kan? Bli med på karriereseminar for stipendiater 6. mars og få konkrete tips fra alumner og rekrutteringsledere om hvordan...

Årsrapport 2017

Ein tredel forskar på satsingsområda

700 forskings- og undervisningsårsverk ved UiB arbeider med forsking innan universitetet sine tre satsingsområde. Det kjem fram i årsrapporten for 2017. I tillegg var nytt fakultet, klyngesatsing, «plastkval» og museumstjuveri mellom dei viktigaste stikkorda for universitetsåret 2017.

Nyheter

Oddrun Samdal valgt som ny leder for UHR-Utdanning

Viserektor Oddrun Samdal er valgt som leder for strategiske utvalg for utdanning (UHR-Utdanning) i det nye Universitets- og høgskolerådet (UHR).

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen