Kunnngjøring av valg for gruppe B til universitetsstyret 2015-2016

Valg av medlem og varamedlemmer til universitetsstyret for perioden 2015 – 2016; representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (gruppe B) Forslagsfrist: Tirsdag 14. april kl 15.45

Medietrening for forskere, torsdag 23. april

Kurset passer for deg som vil formidle mer og bedre gjennom media. Påmelding innen 8. april

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.