Kondolansehilsen etter terrorangrepet i Paris

Om du ønsker å sende en hilsen til det franske folk etter terrorangrepet, så er en kondolanseprotokoll tilgjengelig på Studentsenteret.

UiB lanserer nytt design på nettsidene

Innhold og funksjonalitet videreføres, men det visuelle utrykket blir endret. Det nye designet lanseres 10. desember.

 

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

 

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen