Hjem
Click

Ansattsider

UNIVERSITETSLIV

Universitetet i Bergen er 70 år

UiB ble vedtatt av Stortinget i 1946. 70-åringen markeres ved høstens semesterstartsåpning.

Driftsmelding fra IT-avdelingen

Nettbrudd Kalfaret/Årstadvollen og Haukeland onsdag/torsdag

I forbindelse med bygging av ny jernbanetunnel har IT-avdelingen fått en hastesak med å legge om noen fiber i Fløen.

Mozart, messing med mer - og Carmina Burana!

Velkommen til Griegakademiets åpningskonsert i Universitetetsaulaen

Tradisjonen tro markerer Griegakademiet – Institutt for musikk åpningen av et nytt studieår med et stort fellesprosjekt. Prosjektet munner ut i instituttets åpningskonsert, lørdag 27. august kl. 18.00.

Profilerings- og presentasjonsmateriell

UiBs maler i ny utforming

Nye maler for UiBs profilerings- og presentasjonsmateriell er nå utarbeidet. Alle ansatte kan laste ned disse fra Profilmanualen for UiB.

Universitetsstyret

Møte i universitetsstyret

Torsdag 25. august er det møte i Universitetsstyret ved UiB.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen