Bli med på Forskningsdagene 2015

Vi har startet planleggingen av UiBs bidrag til programmet og inviterer alle fagmiljøer til å melde stasjoner til forskningstorget på Festplassen og UNG-arrangementet.

Frist for å melde interesse er 5.mars

Kommunikasjonsavdelingen har flyttet

Ny adresse er Johannes Brunsgate 12, 6. etasje (Autogården).

Ny søknadsperiode for hyttene på Ustaoset og Tingviken - sommerferien 2015

Det er nå åpnet for elektronisk søknad til U-heimen, Ottesheimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne for perioden. Søknadsfrist 16. mars

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.