IT-systemer ustabile lørdag 30. mai

Grunnet systemvedlikehold vil det denne dagen generelt forekomme kortere perioder med ustabilitet og avbrudd i IT-tjenestene mellom kl 8 og 14.

Ny forskningsdirektør på plass

Heidi A. Espedal er ansatt som direktør for Forskningsadministrativ avdeling. Hun vil arbeide for å øke UiBs eksternt finansierte forskningsaktivitet.

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.