Allmøte om ny strategisk plan for matnat

Møte for ansatte og studenter som ønskerinformasjon om, eller har har innspill til strategiprosessen, torsdag 27. november.

UiB inviterer til dagskonferanse om likestilling 5. desember

Årets fordypningstema er seksuell orientering og kjønnsidentitet - diskriminering på arbeidsplassen?

Søknader med konkurransekraft

Universitetet skal tilby administrativ støtte av høy kvalitet som bidrar til merverdi og konkurransekraft i søknader om ekstern finansiert forskning. (Delmål for organisasjonsutviklingsprosjektet)

 

UiBs vektertelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.