Hjem

Ansattsider

E-læring

Ny e-læringsportal

Den nye e-læringsportalen gir deg tilgang til en rekke e-læringskurs innen blant annet Skype for Business, Microsoft Office produkter og Office 365.

Valg Styring
apr 23

Allmøte om valgreglement og regler for styringsorganene ved UiB

Prorektor Margareth Hagen inviterer til innspillsmøte om valgreglement og regler for styringsorganene ved UiB i Egget, Studentsenteret 23. april kl. 14.15

Charter & Code

Forskerperspektivet skal påvirke personalpolitikken

I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

Etter- og videreutdanning

Ny handlingsplan for etter og videreutdanning

Universitetsstyret har vedtatt ny handlingsplan for etter- og videreutdanning for perioden 2018-2022.

Valg 2018 - Her er kandidatene

Valg til universitetsstyret våren 2018

I april skal det gjennomføres valg av representanter for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) til universitetsstyret.

UiBs vekter- og beredskapstelefon: 55 58 80 81

Ved fare for liv, helse og sikkerhet skal alltid brannvesen (110),
politi (112) og ambulanse (113) varsles først.

Sikkerhet ved Universitetet i Bergen