Hjem
Click

Ansattsider

Olsens legat

Det lyses ut midler til forskning på bruk av nye undervisnings- og læringsformer ved Universitetet i Bergen. Både studenter og ansatte kan søke.

Utlysning av Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru Johanne Georgine Olsens legat 2017


Legatets vedtekter ble vedtatt av Det akademiske kollegium i 1999. Legatet har som formål å fremme utdanning, forskning og formidling ved Universitetet i Bergen. Universitetsstyret avgjør hvilket beløp som hvert år skal stå til disposisjon for legatets formål, og utdelingen skal skje til forskningsformål og studentstipend ved Universitetet i Bergen.

For 2016 lyses det ut kr 416.000 til forskning på undervisning og læring ved UiB. Av disse midlene skal kr. 352.000 gå til forskere og stipendiater, og kr 64.000 til studenter.

Se tildelinger i 2017.
 

Utlysning høsten 2017

  • Det søkes via UiBs søknadssystem for fond og legater https://fond.app.uib.no/main/
  • Databasen åpner 17. oktober, 2017
  • Søknadsfrist er 1. desember, 2017
  • Henvendelser vedrørende tekniske problemer med søknadssystemet kan meldes inn til IT-avdelingen
  • Tildelinger annonseres 8. mars, 2018
     

Følgende prosjekter prioriteres i tildelingene:

Forskning på bruk av studentaktive undervisnings- og læringsformer.

Legatmidlene skal bidra til forkningsbasert pedagogikk som fremmer læring i undervisningen.

Ansatte som bidrar til pedagogisk utvikling gjennom utprøving av og forskning på studentaktive undervisnings- og læringsformer vil bli prioritert.

Tilgjengeliggjøring og publisering av utviklingsarbeidet/forskningsresultatene forutsettes.

Når det gjelder student-initierte prosjekter, vil tiltak som bidrar til økt studiekvalitet og fremmer læring vektlegges.

  • Søknader fra forskere og stipendiater vil bli vurdert av Universitetets utdanningsutvalg.
  • Søknader fra studenter vil bli behandlet av Innstillingsutvalget for tildeling av studentstipend.
  • Begge utvalgene vil legge vekt på en god prosjektbeskrivelse der formålet med søknaden skal gå tydelig frem, og hvilken periode det søkes for.

Studenter ved Universitetet i Bergen oppfordres til å søke studentlegater.

Tildelinger for 2017

Tildelinger for 2016

Rapportering

Det skal rapporteres faglig til Skibsreder Jacob R. Olsen og hustru J. G. Olsens legat i søknadsdatabasen for fond og legater: https://fond.app.uib.no/main/ så snart prosjektet er avsluttet og senest innen 30. september året etter tildelingen.