Hjem

Ansattsider

Valg av nytt universitetsstyre

Valg av nytt universitetsstyre starter 8. mai 2017 kl. 9.00 og avsluttes fredag 12. mai kl. 12.00.

Valgresultat

Valg til universitetsstyret - valgresultat

Valg til universitetsstyret

Universitetets ansatte har valgt nye styremedlemmer

Det sentrale valgstyret godkjente valg av nye medlemmer til universitetsstyret i sitt møte fredag 12. mai kl. 13.

Disse er valgt:

Gruppe A

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, gruppe A, valgt for fire år (1.8.2017 - 31.7.2021).

 • Kjersti Fløttum
 • Alf Erling Risa

Varamedlemmer

 1. Inga Berre
 2. Nina Langeland
 3. Per Einar Binder
 4. Petter Erling Bjørstad

Valgopplutningen var på 60,9 %

Gruppe B

Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, gruppe B, valgt for ett år (1.8.2017 - 31.7.2018).

 • Synnøve Fluge

Varamedlemmer

 1. Erik Hanson
 2. Pål Antonsen
 3. Martin Greve

Valgopplutningen var på 28,5 %

Gruppe C

Ansatt i teknisk-administrativ stilling, gruppe C, valgt for fire år (1.8.2017 - 31.7.2021).

 • Jørgen Melve

Varamedlemmer

 1. Randi Heimvik
 2. Kristin Kalvik
 3. Frode Randal

Valgopplutningen var på 53 %

Protokoll og klageadgang

Protokoll fra møte i Det sentrale valgstyret den 12. mai.

Valgoppgjøret

Klagefristen settes til mandag 22. mai kl. 12:00.  Klagen sendes til valgstyret@uib.no.