Hjem

Ansattsider

Forskningsdagene 2017

Barndom – disiplin eller frihet?

Trenger barna mer frihet i en etter hvert overregulert hverdag? Eller trenger de myndige voksne med gulrot og pisk?

Det er politisk korrekt å snakke om medbestemmelse og demokratiske prosesser for barn i familie og på skole. Foreldre skal drive tett oppfølging, og disiplin har blitt til noe negativt. Samtidig som vi snakker om fremtidens krav til kunnskap og premierer store prestasjoner i kultur- og sportsbegivenheter, oppmuntrer vi til selvbestemmelse og frirom. Noen foreldre trekker seg litt tilbake og mener at barna vil finne ut av livet på egen hånd, mens andre ilegger dem strenge kostholds- og øvingsregimer.

Trenger barna mer frihet i en etter hvert overregulert hverdag? Eller trenger de myndige voksne med gulrot og pisk?

Arrangementet er gratis og åpent for alle! 

Forskningsdagenes foredrag- og debattprogram er rettet mot ungdom og voksne, og foregår på Litteraturhuset i Bergen. Gjennom aktuelle foredrag, samtaler og debatter i uformelle omgivelser møter forskere publikum og viser forskningens plass i samfunnsdebatten.