Hjem

Ansattsider

E-læring

UiB lanserer e-læringskurs for ansatte!

UiB lanserer e-læringskurs for ansatte. Kursene tilbyr opplæring for ansatte innenfor flere arbeidsfelt, som for eksempel saksbehandling, økonomi, datasikkerhet med mer. Du finner dem på ansattsidene under fanen Kompetanse.

forsideillustrasjon_personal.jpg

Illustrasjonsfoto

E-læringskursene
Klikk deg inn på siden E-læringskurs under fanen Kompetanse på ansattsidene for å se UiBs nye digitale kurs. Kursene tilbyr opplæring for ansatte. Kursplattformen er Mitt UiB.

E-læringsprosjektet
De nye e-læringskursene er et resultat av E-læringsprosjektet. E-læringsprosjektet er et pilotprosjekt eid av HR-avdelingen og gjennomført i samarbeid med #ORG2022 og DigUiB. Målet med prosjektet er å danne et erfaringsgrunnlag for videre digitalisering av opplæring for ansatte. HR-avdelingen arbeider allerede nå med å videreutvikle rammene rund e-læringsarbeidet ved UiB, og vil denne høsten igangsette utvikling av nye e-læringskurs. Har du forslag til nye e-læringskurs? Ta kontakt med HR-avdelingen på post@hr.uib.no.

Hvorfor e-læring? Vi satser på e-læring for å:

  • Gjøre nødvendig opplæring mer tilgjengelig
  • Tilby flere relevante kurs
  • Sikre våre nyansatte en rask og god start
  • Gjøre det lettere for ansatte å vedlikeholde og videreutvikle kunnskap
  • Tilby lavterskel systemopplæring

Kursene som publiseres

Innføringskurs i ePhorte

Dette er et e-læringskurs som vil gi en grunnleggende innføring i UiB sitt saksbehandlingsverktøy, ePhorte

Ta kurset her!

SAFE – introduksjon, installasjon og oppkobling

SAFE er et kurs i UiB sin tjeneste for behandling av sensitive personopplysninger i forskning.

Ta kurset her!

Laboratoriekurs for nytilsatte/HSE at the lab (engelsk versjon)

Dette er et spesialtilpasset kurs for ansatte ved UiB som har laboratoriet som arbeidsplass

Ta kurset her!

BOA-systemkurs (tredelt)

Tre kurs for økonomimedarbeidere og ledere som skal arbeide med BOA-virksomhet.

Tema:

  • Prosjektopprettelse
  • Utfakturering
  • eOmpostering

Ta kursene her!

Digitale reiseregninger

En brukerveiledning om hvordan du kan bestille firmakredittkort og registrere kredittkortet opp mot HR portalen.

Ta kurset her!

Bestillingssystemet PM Baseware

Et kurs i programmet Basware PM (Purchase Management). Baseware PM er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger og mottak av varer og tjenester.

Ta kurset her!