Hjem

Ansattsider

Nyheter

Nedstengningstider for post, transport og materiell under sykkel-VM i Bergen f.o.m. 18.09.2017 t.o.m. 22.09.2017

Info om utkjøring av post, transport og materiell under sykkel-VM i Bergen.

 

POST

Intern og ekstern post fra TPS

Fra og med mandag 18. september til og med fredag 22. september vil det kun bli kjørt en postrunde, og da kun på enheter til og fra Nygårdshøyden og Marineholmen. Det blir ikke ordinær kjøring av noen art til enhetene på Årstadvollen. Postkjørinen til og fra disse enhetene vil bli dekket av vektere fra Nokas i samarbeid med oss. Eget opplegg om dette kommer ut senere.

I denne perioden vil posten bli levert på et tidligere tidspunkt enn vanlig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til postavsvarlig Knut-Egil Larsen. Tlf. kontor 55 58 20 71 Mobil 905 04 899 E-post: knut-egil.larsen@uib.no

 

TRANSPORT OG MATERIELL SEKSJONEN

De to teamene på materiellsiden stenger også ned samme uke. Det blir en mann på vakt for å ta enkle monteringer på Nygårdshøyden og Marineholmen. Man kan da ikke påregne flyttinger eller oppdrag som krever to mann eller mer denne uken. Kun enkle monteringsoppdrag og transportoppdrag vil bli gjennomført. Større oppdrag som krver mer enn to personer må da vente til etter 25. september.

Forsinkelser kan forekomme i alle ledd denne VM uken. Post m.m. som blir levert fra eksterne leverandører til UiB må påregne forsinkelser grunnet framkommelighet.