Hjem

Ansattsider

Valg 2018

Valg til universitetsstyret våren 2018

I april skal det gjennomføres valg av representanter for gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger) til universitetsstyret.

Kunngjøring

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2018-31.7.2019. Det skal velges ett medlem og tre varamedlemmer av og blant de tilsatte i gruppe B.

Forslagsfrist: 15. mars 2018

Valgperiode: Valget begynner kl 09:00 den 16. april og avsluttes kl 12:00 den 23. april 2018.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til universitetsstyret

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst tre personer som har stemmerett ved valget. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 16:00 den 15. mars 2018

Forslagene skal sendes til Det sentrale valgstyret, Sekretariat for universitetsledelsen, Muséplassen 2, eller skannes og sendes per e-post til valgstyret@uib.no

Manntall

Sjekk at du står i manntallet. For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB, jf  §§ 5 og 6 Valgreglement for UiB
http://regler.app.uib.no/regler/Del-1-Overordnede-rammer/1.3-Regler-for-...

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Det sentrale valgstyret

Medlemmer i Det sentrale valgstyret våren 2018 er:

 

Leder Eirik Holmøyvik
Nestleder Gunnar Grendstad

 
Tove Ragna Reksten 
Arnhild Thorseth
Grete Line Simonsen
1. Andrea Grimnes
2. Henning Simonsen
Stian Skarheim Magelssen