Hjem

Ansattsider

Prosjektadministrasjon BOA – EU oppfølging

Målgruppe: Prosjektøkonom og administrasjonssjef som har EU-prosjekter

Dette er et teoretisk kurs som er obligatorisk for målgruppen.
Kurset har til formål å gi prosjektøkonomer og administrasjonssjefer, som arbeider med EU-prosjekter, en nødvendig oppdatering på rutiner knyttet til rapportering av EU-prosjekter.

Kursinnhold:
Tema i kurset:

  • Forberedelse til avstemming
  • Forberedelse av lønnsavregning og timelønnsberegning
  • Avstemmingsjekkliste
  • Støttedokumentasjon
  • Revisjonssjekkliste fra BOA
  • Tilbakemeldingsprosess
  • Signering Form C


Den som skal opprette og arbeide med prosjekt innen Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) må også ta egne kurs:


Påmelding: Elektronisk påmelding