Hjem
Click

Ansattsider

Kontakt med media

Råd og informasjon som kan hjelpe deg i møtet med journalister.

Her finner du sjekklister og konkrete tips for at du raskt skal finne det du trenger. Vil du lese mer, kan du laste ned brosjyren «Møt mediene» (pdf).

Kommunikasjonsavdelingen gir gjerne råd om mediekontakt.

Kontakt oss på e-post mediekontakt@uib.no eller ring direkte til en rådgiver:

Et godt grunnlag

Ønsker du å bli en mer aktiv formidler gjennom media? Her er noen tips til hvordan du kan starte.

Når du kontakter journalisten

Har du en konkret sak og vil ut til et allment publikum? Ta initiativ overfor media og introduser saken din selv!

Pressemelding

En lettlest tekst som trekker frem det nye og vesentlige i saken din, er et godt utgangspunkt for å vekke medienes interesse.

Når journalisten kontakter deg

Journalister har en jobb å gjøre, og du får mye igjen for å møte dem med en åpen og positiv holdning.

Vanskelige saker i media

Noen saker er mer utfordrende enn andre å formidle i media. Her er åtte råd for forskere som ikke vil stikke hodet i sanden når det blåser som verst.

Internasjonal mediekontakt

Har du en forskningsnyhet av interesse for et stort publikum utenfor Norge?

Kronikk

En kronikk skal bringe ny kunnskap eller innsikt og vekke debatt.