Hjem
Click

Ansattsider

Skjemaoversikt

Skjema og maler som brukes ved UiB.

Adgangskort
Arbeidstid
Administrative fellessystemer
Budsjett
Dødsfall
Eksternt finansierte prosjekter (BOA)
Forskudd
HMS
Kredittkort
Kundemodul AR
Kurs og kompetanseutvikling
Lærlinger
Lønn, honorar, stipend mv.
Medarbeidersamtaler
Parkering
Publisering
Reiser og refusjoner
Refusjon av utlegg
  • Refusjon av utlegg til ansatte
    skal registreres i Personalportalen 
    (Logg inn med UiB-brukernavn og passord)
     
  • Refusjon av utlegg til ikke-ansatte
    skal fra og med 8. juni følge ny rutine for Utbetaling uten faktura i Fakturabehandlingssytemet BasWare IP.
Regnskapsskjema
Tilsetting
Transport og post
Trykksaker og skilt
Utstyrmodul - FA
Velferd
 Varsling