Hjem

Ansattsider

Kortprogram for nye ledere

Dette er et program over to dager for alle nye ledere med personalansvar (ansatt siste 12 måneder). Kurset arrangeres årlig i februar og september.

Tema: Lederoppgaver innen forskningadministrasjon, studieadministrasjon, økonomi, personal, HMS, kommunikasjon, it og eiendom.

Deltakerne vil få oversikt og praktisk innføring i støttesystemer fra sentrale avdelinger.

Tid og sted
20. September: 09.00-15.45 på Muséplass, møterom A+B (kjelleren).
25. september: 09.00-15.30 på Muséplass, møterom A+B (kjelleren).

 

Program

Onsdag 20.09.17.
Velkomen
Økonomistyring
Pause
Likestilling og mangfold
Rekruttering
Lunsj
Innkjøp 
Pause
Arbeidsgiverrollen
Pause
Studieadministrativ ledelse

 

Mandag 25.09.17
Organisering og bruk av IT-tjenester
Pause
Eiendom: Areal, prosjekter og drift
Pause
Lønn
Lunsj
Forskningsadministrativ ledelse
Pause
Kommunikasjon: Ekstern og intern