Hjem

Ansattsider

Kortprogram for nye ledere

Dette er et program over to dager for alle nye ledere med personalansvar (ansatt siste 12 måneder). Kurset arrangeres årlig i februar og september.

Tema: Lederoppgaver innen forskningadministrasjon, studieadministrasjon, økonomi, personal, HMS, kommunikasjon, IT og eiendom.

Deltakerne vil få oversikt og praktisk innføring i støttesystemer fra sentrale avdelinger. Kurset går over to hele dager, og deltakerne forventes å delta begge dager.

Tid og sted
21. februar: 09.00-15.45 på Muséplass, møterom A+B (kjelleren).
07. mars: 09.00-15.45 på Muséplass, møterom A+B (kjelleren).

 

Tema

Økonomistyring
Likestilling og mangfold
Rekruttering
Innkjøp 
Arbeidsgiverrollen
Studieadministrativ ledelse
Organisering og bruk av IT-tjenester
Eiendom: Areal, prosjekter og drift
Lønn
Forskningsadministrativ ledelse
Kommunikasjon: Ekstern og intern