Hjem

Ansattsider

Reise

Forberedelser til reisen, kredittkort, bestilling gjennom reisebyrå, reiseforsikring og reiseoppgjør.

Forberedelser til reise

Reisen skal foretas på den for staten hurtigste og rimeligste måte når det samlet tas hensyn til alle utgifter, og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen/ oppdraget.

Godkjenning

Reiser skal være forhåndsgodkjent av nærmeste leder.  

Kredittkortavtale- tilbud til ansatte

Det er inngått ny avtale om kredittkort. På grunn av nye regler blir det også endringer i hva den enkelte ansatte kan bruke kredittkortet til.

Frem til nå har UiB hatt avtale med to selskap som tilbyr kredittkort, American Express og Diners. Årsavgift har vært betalt av hver ansatt, og kortene kunne brukes til private kjøp i tillegg til reiser.

Disse kortene skal nå fases ut i løpet av våren 2017. Gjennom ny avtale vil ansatte som har reisevirksomhet, få tilbud om kredittkort uten årsavgift. Til gjengjeld kan nytt kort kun brukes til reiserelaterte utgifter for UiB.

Reiseforskudd

Som hovedregel skal man bruke kredittkort ved reiser slik at man ikke har behov for reiseforskudd. I den nye kredittkortavtalen er det mulig å få utsatt faktura til reisen er gjennomført (inntil 6 måneder). 

Dersom man likevel skulle ha behov for reiseforskudd, må man sende søknadsskjema for reiseforskudd som finnes i Skjemaoversikten.

Utenlandske gjester som har behov for reiseforskudd før avreise, legitimerer flyreiser foreløpig med kopi av billett og ettersender originalbillett ved oppgjør.