Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Arbeidsstøtte for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Sentrale støttefunksjoner knyttet til prosjekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

_

Nettsidene skal dekke hele BOA-prosessen og beskrive rollefordeling og oppgaver, inneholde veiledninger, tips og andre relevante ressurser.

Viktige datoer

31. augustSøknadsfrist ERC AdG
14. septemberSøknadsfrist Marie S. Curie Individual Fellowships 2017
27. septemberSøknadsfrist FET open
17. oktoberSøknadsfrist ERC Starting Grant 2018 
14. novemberSøknadsfrist ERC Synergy Grant 2018 
medio januar 2018Søknadsfrist Marie S. Curie Innovative Training Networks (ikke bekreftet)
15. februar 2018Søknadsfrist ERC Consolidator Grant 2018