Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Arbeidsstøtte for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Sentrale støttefunksjoner knyttet til prosjekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

_

Nettsidene skal dekke hele BOA-prosessen og beskrive rollefordeling og oppgaver, inneholde veiledninger, tips og andre relevante ressurser.

Viktige datoer

14. novemberSøknadsfrist ERC Synergy Grant 2018 
17. januar 2018Søknadsfrist Marie S. Curie Innovative Training Networks 
15. februar 2018Søknadsfrist ERC Consolidator Grant 2018 
30. august 2018Søknadsfrist ERC Advanced Grant 2018