Hjem
Click

Forskning

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Tre strategiske satsingsområder er særlig vektlagt:

Marin forskning                                 Globale samfunnsutfordringer                                  Klima og energiomstilling

Forskning

Forskning støttet av EU

Høsten 2015 åpnet UiB sitt Brussel-kontor i samarbeid med andre norske partnere. Siden har flere av UiBs forskere hatt suksess, med støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og gjennom Horisont 2020-programmet. Her er tre av våre nyeste forskningsuksesser.

FREMTIDENS FORSKERE

Vil utvikle høyeffektive solceller

Martin Møller Greve forsker på nanoteknologi. Målet er å skape super-solceller.

FORSKNING | MEDISIN

Røykende fedre øker astmarisiko for fremtidige barn

En studie fra Universitetet i Bergen viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn som har fedre som røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

FREMTIDENS FORSKERE

Fossiler i havet avslører fremtidige klimaforandringer

Forsker Nele Meckler ønsker å forstå klimaforandringer ved å undersøke fossiler.

FORSKNING | MEDISIN

Gammel kreftmedisin kan brukes på ny

UiB-forskere har funnet ut at medisin mot nyrekreft sannsynligvis kan brukes mot langt flere kreftsykdommer enn opprinnelig antatt.

UiB-Magasinet/ The UiB-Magazine

UiB-magasinet er Universitetet i Bergens magasin for forskning og utdanning. Magasinet rommer forskningsstoff og begivenheter fra UiB og kommer ut med to norske og én engelsk utgave i året.

Du kan lese UiB-magasinet gratis på nett.