Hjem
Click

Forskning

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Tre strategiske satsingsområder er særlig vektlagt:

Marin forskning                                 Globale samfunnsutfordringer                                  Klima og energiomstilling

Forskning i front

Utvalgt forskning fra UiB i 2015

Her er noen av de største forskningssakene fra UiB i løpet av de siste tolv månedene.

Forskingsstøtte

Toppforskmiddel til åtte prosjekt ved Universitetet i Bergen

Åtte prosjekt ved UiB får mellom 15 og 25 millionar kroner over fire til fem år. Toppforsk støttar forskingsmiljø som kan verta internasjonalt leiande.

FORSKNING | GEOBIOLOGI

På sporet av livets opprinnelse

En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.

Forsking | Arkeologi

Menneska utvikla seg ved å dele teknologi og verktøy

Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.

Horsiont 2020

UiB-forskere i EU-støttet virusprosjekt

Forskere fra Institutt for biologi og Senter for geobiologi ved UiB skal bidra til å finne svar på hva virus egentlig er, og hva de kan brukes til.

Hubro / The UiB-Magazine

Hubro er UiBs magasin for forskning og utdanning. Magasinet rommer forskningsstoff og begivenheter fra UiB og kommer ut med to norske og én engelsk utgave i året.

Du kan lese Hubro gratis på nett.