Hjem
Click

Forskning

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Tre strategiske satsingsområder er særlig vektlagt:

Marin forskning                                 Globale samfunnsutfordringer                                  Klima og energiomstilling

Nyheter

Utvalgt forskning fra UiB i 2016

Her er noen av de største forskningssakene fra UiB i løpet av de siste tolv månedene.

FREMTIDENS FORSKERE

Algoritmenes dramatiker

Hvorfor skriver forfattere? En av grunnene er at de kan skape sine egne karakterer. Informatikere har den samme relasjonen til algoritmer, ifølge Saket Saurabh.

FORSKNING | FREMMEDSPRÅK

Mediespråk bremser fattigdomskampen

Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.

Forskning i front

Identifiserer nye klasseforskjeller

Professor Don Kalb ønsker å etablere en forskningsgruppe som skal forske på de økende motsetningene i den nye kapitalismen i Kina, landene i Sør og i Europa.

Forskning | Kosthold

Høyfett-kosthold ga helsegevinster

Ny studie ved UiB motsier at mettet fett er den store synderen i kostholdet.

UiB-Magasinet/ The UiB-Magazine

UiB-magasinet er Universitetet i Bergens magasin for forskning og utdanning. Magasinet rommer forskningsstoff og begivenheter fra UiB og kommer ut med to norske og én engelsk utgave i året.

Du kan lese UiB-magasinet gratis på nett.