Hjem
Click

Forskning

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet forskning. Tre strategiske satsingsområder er særlig vektlagt:

Marin forskning                                 Globale samfunnsutfordringer                                  Klima og energiomstilling

Forskning

Forskning støttet av EU

Høsten 2015 åpnet UiB sitt Brussel-kontor i samarbeid med andre norske partnere. Siden har flere av UiBs forskere hatt suksess, med støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og gjennom Horisont 2020-programmet. Her er tre av våre nyeste forskningsuksesser.

formidlingsprisen 2016

Forskeren som gikk til filmen

Kjersti Fløttum har tatt forskningsformidling til et nytt nivå gjennom filmen «Når vi snakker om klima».

Forskning | Medisin

Helseangst øker risikoen for hjerteinfarkt

Forskning utført ved Universitetet i Bergen viser at hypokondere har 70 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn andre.

FORSKNING | ARKEOLOGI

Steinaldermennesker smidde før jernet ble varmt

Steinaldermennesker brukte ild for å smi våpen tidligere enn antatt. Det viser en ny arkeologisk studie fra Universitetet i Bergen.

Forskning | Medisin

Ekstrempremature mer utsatt for psykiske plager

Et stort forskningsprosjekt utført ved UiB viser at om lag en tredjedel av barna født mellom 22 og 28 svangerskapsuke sliter med helseplager senere i livet. Dette innebærer blant annet psykiske plager som oppmerksomhets- og sosiale vansker, angst og tvangstanker.

UiB-Magasinet/ The UiB-Magazine

UiB-magasinet er Universitetet i Bergens magasin for forskning og utdanning. Magasinet rommer forskningsstoff og begivenheter fra UiB og kommer ut med to norske og én engelsk utgave i året.

Du kan lese UiB-magasinet gratis på nett.