UiB er en forskningsinstitusjon på internasjonalt nivå, og ledende på utvalgte forskningsområder.

UiB er et breddeuniversitet, med forskning og utdanning innen de tradisjonelle universitetsdisiplinene. I tillegg har universitetet noen særskilte satsinger, med marin forskning og utviklingsforskning som de to hovedsatsingsområdene.

Hubro / The UiB-Magazine

Hubro er UiBs magasin for forskning og utdanning. Magasinet rommer forskningsstoff og begivenheter fra UiB og kommer ut med to norske og én engelsk utgave i året.