Hjem

Forskning

Seminar om økt mobilitet i forskerutdanningen

UiB har som målsetning at flere ph.d.-kandidater skal reise ut på forskningsopphold. Internasjonal senter og Forskningsadministrativ avdeling arrangerer et seminar om hvordan universitetet best kan legge til rette for at flere doktorgradskandidater tar et forskningsopphold i utlandet.

Sted:

Internasjonalt senter sitt møterom i 3.etasje, ved Kantinen, på Studentsenteret

Innledere og tema:

Prorektor Margareth Hagen: Åpning av seminaret

Dekan Per Bakke: Hvorfor reise ut?

Seniorrådgiver Susan Johnsen: Hva må til for å lykkes?

Postdok Ingunn Johanne Ness: Egne erfaringer fra forskningsopphold under doktorgraden

Ph.d. koordinator Yngve Brynjulfsen/Espen Dahle: Tallenes tale

Seniorrådgiver Bjørn Erik Andersen: Virkemidler og muligheter

Målgruppe for seminaret:

Administrativt personell som arbeider med ph.d.-saker, internasjonal mobilitet, eller internasjonal forskningssamarbeid

Universitets Forskningsutvalg

Tillitsvalgte fra gruppe B

Påmelding