Hjem

Forskning

Kunnskap som former samfunnet

UiBs kunnskap former samfunnet

"...UiBs oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfun" (Fra UiB sin strategi 2016)

Denne siden oppdateres av Corina Guder

Her kan du lese om UiBs relevans i samfunnet i 2017