Hjem

Forskning

Forskningsentre

Ved Universitetet i Bergen er det flere forskningssentre som utfører forskning i internasjonal toppklasse.

De fleste av disse er tildelt midler fra Norges forskningsråd og NordForsk i konkurranse med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.