Hjem

Forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF)

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. UiB har fem Sentre for fremragende forskning.

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front.

UiB er eier av fem Sentre for fremragende forskning. Disse er Birkelandsenteret for romforsking (BCSS), Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), Senter for geobiologi (CGB),  Senter for kreftmarkører (CCBIO) og Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE).

UiB er også partner i SFF-senteret NORMENT, der UiO er vertsinstitusjon.   

I tidligere perioder har også Bjerknessenteret for klimaforsking, Senter for integrert petroleumsforskning og Senter for middelalderstudier hatt denne statusen.