Hjem

Forskning

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur er avansert vitenskapelig utstyr, derunder laboratorier og forskningsfartøy, ulike former for e-infrastruktur, vitenskapelige databaser og samlinger, samt storskala forskningsfasiliteter.

colourbox1505089_utsnitt.jpg

mikroskopi