Hjem

Forskning

FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsinfrastruktur

UiB har en rekke avansert, state-of-the-art vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, samt kjernefasiliteter og større forskningsfasiliteter

ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.

ZEISS Supra 55VP scanning elektronmikroskop.
Foto:
Irene Heggstad.

For å kunne nå målene må UiBs felles forskningsinfrastruktur etableres og videreutvikles systematisk og langsiktig, slik at alle fagmiljøer får tilgang til infrastruktur som er tilpasset oppgavene og holder høy kvalitet. I dette ligger også bidrag til infrastruktur for lagring, tilgjengeliggjøring og deling av data.

UiBs forskningsinfrastruktur bidrar til fremragende forskning, innovasjon og nyskapning, og brukes aktivt i forskerutdanning og undervisning for studenter på alle gradsnivå. Forskningsinfrastrukturen bør synliggjøres og aktivitetene formidles slik at forskere og UiB posisjoneres og profileres som en attraktiv arbeidsplass.

UiB har etablert et utvalg for forskningsinfrastruktur. Det ledes av viserektor for strategiske satsinger, Robert Bjerknes. Seniorrådgiver Anne Fjellbirkeland, FA, er sekretær

Utvalget har satt sammen UiBs handlingsplan for forskningsinfrastruktur 2018-2020

Denne siden oppdateres av Anne Fjellbirkeland