Hjem

Forskning

Forskning ved fakultetene

De syv fakultetene og Bergen Universitetsmuseum utgjør UiBs viktigste kunnskapsarenaer.

Fakultetene og tilhørende fagmiljøer utgjør grunnfjellet for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er det bærende prinsippet i universitetets utdanningstilbud på alle nivåer, frå bachelor- til doktorgraden. Alle faste vitenskaplig ansatte har både rett og plikt til å være aktive forskere.

Hvert fakultet har sine interne prioriteringer, men er også forpliktet til Universitetets overordnede strategi, hvor marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima- og energiomstilling er utpekt som viktige tverrfakultære satsingsområder.