Hjem

Forskning

Satsingsområder

Universitetet i Bergen er et breddeuniversitet. Samtidig satser UiB langsiktig både på miljøer som ivaretar faglig bredde og på internasjonalt profilerte fagmiljøer med spisskompetanse inn mot tematiske problemstillinger.

I strategiplanen for 2016-2022 har Universitetet i Bergen tre satsingsområder: