Elektronmikroskopisk felleslaboratorium

Elektronmikroskopisk felleslaboratorium er en avdeling som sorterer direkte under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og er lokalisert i 1.etasje i Realfagbygget i Allègaten 41.