Dyreavdelingen

Dyreavdelingen er en kjernefasilitet ved det Medisinsk-Odontodologiske fakultet, og yter service til forskere som skal drive eksperimentell medisin på dyr.

Dyremodeller er viktige i studier av fysiologiske og patofysiologiske mekanismer hos dyr og mennesker. De er også sentrale i translasjonell forskning og danner grunnlag for videre kliniske studier på pasienter. Kunnskapen fra dyreforsøk brukes daglig i behandlingen av sykdommer hos mennesker og dyr. Dyreavdelingene har moderne fasiliteter og høyt fokus på å ivareta dyrevelferd i forskningen.

 

Les mer: http://www.uib.no/dyreavdelingen/