Hjem

Forskning

Against the Grain: Et manifest for romlig musikk

I dag har man muligheten til å lage musikk uten å ta i bruk et fysisk rom i det hele tatt. Hva skjer når den nye teknologien møter det fysiske rommet?

Prosjektet Against the Grain tar utgangspunkt i arkitekturen i den tidligere industrielle møllen i Sandviken som i dag huser Bergen Arkitekt Skole (BAS). Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom arkitektur, kunst og musikk. Hvordan kan vi utforske arkitektur og romlige forhold gjennom musikk, og kan vi utforske musikk gjennom arkitektur?

– Vi har opplevd at mulighetene og kompleksiteten i musikkproduksjon øker drastisk. Rommet gir et rammeverk og en struktur man må forholde seg til. Dette gjør at man ikke kan lage musikk på den måten man er vant til, og det gir en utfordring. Når man spiller med rommet åpner det seg likevel mange nye mulighete Hvordan påvirker sosiale medier oss mennesker? r, sier initiativtaker for prosjektet, Håvard Tveito.

Studentersamfunnet i Bergen inviterer til slippfest og visning av filmen Against the Grain i lokalene til BAS. Håvard Tveito vil gi en kort introduksjon til filmen. Etter

visningen blir det en samtale med flere av deltagerne i prosjektet. Vi får også mulighet til å utforske siloen. Studentersamfunnet gir deg denne kvelden en unik mulighet til å bevege deg inn i et ukjent rom og utforske materialet med nese, øyne og ører.

Se againstthegrainbergen.blogspot.com for mer informasjon om prosjektet.

Møteleder:

Kaspar Skjulhaug  

Innledere:

Håvard Tveito, Masterstudent, BAS