Gå til innhold
English A A A

Eksterne finansieringskjelder


Forskarar ved Det humanistiske fakultetet kan søkje midlar frå mange ulike finasieringskjelder.

Universitetet i Bergen har eit ønskje om ein høgare andel eksternfinansierte forskingsprosjekt. Det humanistiske fakultet søkjer difor å støtte forskarar i utvikling og gjennomføring av eksternfinansierte prosjekt.

Forskingsavdelinga si liste over moglege finansieringskjelder

Bergen forskningsstiftelse

Norges forskningsråd

Sist endret: 3.1.2013