Gå til innhold
English A A A
 • 6.2.2009 12:37

  Samarbeid

 • 16.1.2009 12:54
  Beskrivelse av bildet#

  Ph.d. MN: MNF490

  Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gis opplæringen i vitenskapsteori og etikk i form at et obligatorisk kurs, MNF490, som gir 3 studiepoeng. Undervisningen, som er en blanding av forelesninger og seminarer, gis konsentrert over to uker. Det kreves at deltakerne følger 80% av undervisningen og leverer inn to skriftlige øvingsoppgaver i løpet av denne tiden. I tillegg skrives det et essay, som leveres innen to uker etter at undervisningen er avsluttet. De skriftlige oppgavene og essayet danner grunnlaget for bedømmelsen, og karakteren er“bestått”/“ikke bestått”.

 • 6.1.2009 1:2
  Beskrivelse av bildet#

  GENsidene

  GENsidene er et populærvitenskapelig websted om gener, genteknologi og mye annet - på norsk!

 • 24.04.2013 21:58
  Beskrivelse av bildet#

  DNA double helix 60 years

  We celebrate the 60th anniversary for Watson and Crick's publication of the double helix model for DNA which was published in Nature on April 25th, 1953.

 • 10.04.2012 10:05
  Beskrivelse av bildet#

  Matte + medisin = sant

  Kva kan avansert matematikk gjere for pasientar med autoimmune sjukdommar? Mykje, i følgje Bergens medisinske forskingsstifting, som no delar ut over 11 millionar kroner til forskarar som er gode på datateknologi.

 • 16.08.2012 12:06
  Beskrivelse av bildet#

  Diagnose av diabetes ved ny genteknologi

  Forskere ved KG Jebsen-senter for diabetesforskning har utviklet et nytt verktøy for bedre å kunne diagnostisere arvelig diabetes. Metoden benytter den mest avanserte formen for genetisk diagnostikk i dag, heleksom-sekvensering.

 • 27.10.2010 07:56 Nyheit frå På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Gener for schizofreni

  Genforskarar har funne ei ny og hittil ukjent rolle for immunforsvaret i hjernen. Enkelte immungener gjev auka risiko for schizofreni.

 • 19.11.2010 10:20 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Snur opp ned på evolusjonsteori

  Rekkefølgen av genene i arvestoffet til dyr er ikke aktivt bevart gjennom naturlig seleksjon, men kan ha blitt formet ved rene tilfeldigheter, viser oppsiktsvekkende funn fra Sars-senteret publisert i Science.

 • 17.12.2009 09:44
  Beskrivelse av bildet#

  Årbok for Bergen Museum 2009

  Mumier, pollen, middelaldersko, fugleegg og sølvskatter er bare noe av temaene i Årbok for Bergen Museum 2009.

 • 9.3.2009 11:39 Medisin

  Antibiotikaresistent M. tuberculosis i India

  Tuberkulose er et stort helseproblem på det indiske subkontinent som har vært utgangspunkt for alvorlige epidemier.