Gå til innhold
English A A A
 • 16.4.2009 10:48

  Griegakademiets bibliotek

 • 08.11.2010 15:56

  Opptak 2012-2013

 • 10.6.2009 11:16
  Beskrivelse av bildet#

  Vil bli best i verden

  Nordic Journal of Music Therapy har fått 500.000 kroner fra Grieg-fondene. Nå er målet å bli det ledende internasjonale tidsskriftet på feltet.

 • 21.02.2012 15:51
  Beskrivelse av bildet#

  Reddet av musikken

  Kjell Edvart Andreasson ble kalt Norges farligste mann etter en skyteepisode. Så møtte han en mann og en musikk som skulle snu opp ned på livet hans; stipendiat ved Griegakademiet - Institutt for musikk Lars Tuastad.

 • 27.10.2011 11:30

  Musikkens virkning 2011: Ny kunnskap om musikkterapi

  Musikknett Vest inviterer i samarbeid med Holbergdagene i Bergen 2011 til konferansen "Musikkens virkning"

 • 26.04.2010 10:40

  Ledig stilling som førsteamanuensis i musikkterapi

  Ved Griegakademiet – Institutt for musikk, UiB, er det ledig ei fast stilling som førsteamanuensis i musikkterapi. Den som vert tilsett vil også inngå i ei tematisk arbeidsgruppe ved GAMUT.

 • 21.01.2010 08:42

  Postdoktor i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk, 2. gangs utlysning

  Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling. Åremålsperioden for denne stillinga er fire år, med 25 % undervisningsplikt. Postdoktorstillinga har som hovudmål å kvalifisere den som vert tilsett for arbeid i faglege toppstillingar.

 • 10.6.2009 7:55 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Vil bli best i verden

  Nordic Journal of Music Therapy har fått 500.000 kroner fra Grieg-fondene. Nå er målet å bli det ledende internasjonale tidsskriftet på feltet.

 • 29.9.2009 8:29
  Beskrivelse av bildet#

  Elektroniske utgaver av Nordic Journal of Music Therapy

  Alle artikler publisert i Nordic Journal of Music Therapy er digitalisert.

 • 13.09.2012 06:54
  Beskrivelse av bildet#

  Promoting health with Music

  Det psykologiske fakultet ønsker å invitere nåværende og tidligere studenter på psykologstudiet i Bergen til musikkterapi seminar. Er du utdannet og har en grad fra Det psykologiske fakultet er du velkommen til å delta! Seminaret vil bli holdt av to foredragsholdere fra Fakultät für Therapiewissenschaften i Heidelberg. Professor Thomas Hillecke og stipendiat Julian Koenig. Introduksjon av Fil. Dr. Tomas Block.

 • 12.01.2012 14:14
  Beskrivelse av bildet#

  Musikkterapiutstilling på VilVite-senteret åpnes av helseministeren

  GC Rieber Fondene var initiativtaker til utstillingen. VilVite har utviklet utstillingen i samarbeid med Griegakademiet, UiB og GAMUT, Uni Helse og Haukeland universitetssykehus. Utformingen er gjort i samarbeid med Expology. Utstillingen blir offisielt åpnet av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 16. januar 2012.

 • 06.02.2012 09:59
  Beskrivelse av bildet#

  Viggo Krüger disputerer for Ph D graden

  Viggo Krüger disputerer fredag 2. mars kl 10.00 for Phd graden i faget musikkterapi, med en avhandling om ungdommers perspektiver på deltakelse i en samfunnsmusikkterapeutisk praksis i barnevernsarbeid.

 • 21.01.2010 16:27
  Beskrivelse av bildet#

  Ny bok fra musikkterapi - "Where music helps"

  Professor Brynjulf Stige og førsteamanuensis Cochavit Elefant fra Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) er medforfattere til en ny og kritikerrost bok. De andre forfatterne er; Gary Ansdell, Nordoff-Robbins Music Therapy, England og Mercédès Pavlicevic, Nordoff-Robbins Music Therapy , England, University of Pretoria, Sør- Afrika.

 • 25.01.2012 08:26
  Beskrivelse av bildet#

  Nye rytmer i folkehelsearbeidet: musikkterapi som samhandling

  Gjennom ulike helsefremmende musikktiltak bygger samfunnsmusikkterapi bro mellom behandlingstilbud i helsevesenet og et vanlig hverdagsliv. Forskere fra Bergen presenterer nå for første gang feltet samfunnsmusikkterapi som helhet, i en ny lærebok.

 • 28.10.2009 12:40
  Beskrivelse av bildet#

  VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG PÅ GRIEGAKADEMIET TIRSDAG 3.11.09

  Griegakademiet - Institutt for musikk arrangerer Åpen Dag for alle interesserte.

 • 04.12.2009 08:49

  UiB etablerer eit femårig integrert masterprogram i musikkterapi

  Dette er svært positivt og viktig for GAMUT og for musikkterapifaget ved UiB, både med tanke på utvikling av studiet, forskingsfeltet og profesjonen! Første opptak til det nye studiet vert alt i 2010. Årleg opptak er sett til 12 studentar. Det samla talet på musikkterapistudentar ved Griegakademiet - Institutt for musikk aukar såleis frå 24 i dag til 60 i løpet av dei næraste åra, ved sidan av PhD-kandidatane i faget.

 • 11.5.2009 9:31

  Postdoktor og Stipendiat i musikkterapi ved Griegakademiet, Institutt for musikk

  Ved Griegakademiet, Institutt for musikk, er det ledig ei stilling som postdoktor i musikkterapi med tiltreding snarast mogleg. Ved Griegakademiet, Institutt for musikk, er det ledig ei fireårig stilling som stipendiat i musikkterapi. Tiltreding snarast mogleg

 • 06.10.2009 13:33
  Beskrivelse av bildet#

  Nytt integrert masterprogram i musikkterapi

  Alt ligger til rette for at Griegakademiet -Institutt for musikk, får et nytt integrert masterprogram i musikkterapi.

 • 4.5.2009 15:24

  Professor/førsteamanuensis i musikkterapi ved Griegakademiet, Institutt for musikk

  Ved Griegakademiet, Institutt for musikk, Universitetet i Bergen, er det ledig ei stilling som professor/førsteamanuensis i musikkterapi. Tiltreding snarast mogleg. Professor/Associate Professor at the Grieg Academy, Department of Music At the Grieg Academy, Department of Music there is a vacant position for Professor/Associate Professor in Music Therapy effective immediately

 • 13.09.2011 10:31
  Beskrivelse av bildet#

  PhD i musikkterapi – hva er det, hvordan få det?

  Et åpent seminar om doktorgradstilbud og -muligheter innen musikkterapifaget på Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.