Gå til innhold
English A A A
 • 20.12.2008 9:42
  Beskrivelse av bildet#

  Geofysen i media

  Her finner du samlet en del oppslag der Geofysen har vært i media opp gjennom årene

 • 3.2.2009 8:47

  Gruppens publikasjoner

  Her finner du oversikt over publikasjoner for de enkelte medlemmene i Storskala Oseanografi gruppen

 • 22.01.2012 22:22

  Emner

  Geofysisk institutt tilbyr emner på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. 100-tallsemner kan normalt kun inngå i en bachelorgrad, og 300-tallsemner kun i master- og ph.d.-grader. 200-tallsemner kan inngå på alle nivå.

 • 06.01.2010 12:54
  Beskrivelse av bildet#

  Prosjekt vitenskapshistorie

  Prosjekt vitenskapshistorie ble opprettet ved et vedtak i universitetsstyret i februar 2008. Prosjektet skal stimulere og koordinere vitenskapshistorisk forskning ved universitetet i Bergen og derigjennom bidra med kunnskap og perspektiver til debatten om universitet, vitenskap og samfunn.

 • 13.02.2012 23:19
  Beskrivelse av bildet#

  Master i energi - Nytt studietilbod i 2012

  I august startar det fyrste kullet masterstudentar i energi på utdanninga si. Vil du vere ein av dei? Vi tilbyr fire studieretningar og ei lang rekkje tema.

 • 20.05.2010 11:58 Nyhet fra Hubro
  Beskrivelse av bildet#

  Den aller kaldaste havstraumen

  Under isbremmen i Antarktis målte Svein Østerhus det kaldaste sjøvatnet og den kaldaste havstraumen som nokon sinne er målt.

 • 30.11.2011 12:58
  Beskrivelse av bildet#

  Energi på timeplanen

  Ledelsen anbefaler å opprette to nye mastergrader ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) i 2012. Dermed kan kjernekraft og CO2-håndtering bli nye studieretninger.

 • 29.06.2012 14:11
  Beskrivelse av bildet#

  Atlantisk varme begrenser isdekket i Arktis

  For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet.

 • 21.10.2010 09:38
  Beskrivelse av bildet#

  Folketelling til havs - hva lever i verdenshavene?

  I norsk oversettelse betyr census folketelling. En slik omfattende status av livet i verdenshavene er det nettopp 2700 marine forskere i åtti land har gjort i 10 år i det globale programmet Census of Marine Life (CoML- www.coml.org) der også Bergen Museum og UiB har vært med, gjennom MAR-ECO prosjektet (www.mar-eco.no).

 • 6.2.2009 9:26 Tokt
  Beskrivelse av bildet#

  Overvåker bunnstrøm i Antarktis

  GFI-oseanografer er i Weddelhavet for å måle strøm langs havbunnen. Hvis strømmen endrer seg, tyder det på at noe dramatisk er i ferd med å skje med isen i Antarktis.

 • 10.08.2011 08:25
  Beskrivelse av bildet#

  Senter for klimadynamikk skal tilsetje nye medarbeidarar

  Det nyleg oppretta Senter for klimadynamikk har inntil fire ledige stillingar som førsteamanuensis, med søknadsfrist 1. september 2011.

 • 27.09.2011 21:35
  Beskrivelse av bildet#

  Off shore wind seminar Autumn 2011

  The new seminar "Off shore wind energy" will have the first lectures in connection with the NORCOWE days October 3-4. The first lecture on October 3 will take place at the Geophysical Institute. The seminar consists of a number of lectures and project works. The students who follow the lectures and fulfill the project work get 5 ECTS. Please sign up to studieveileder@gfi.uib.no.

 • 4.2.2009 15:23 Nye prosjekter
  Beskrivelse av bildet#

  Forskningssentre for miljøvennlig energi

  GFI er med i to av sentrene for miljøvennlig energi som har fått klarsignal fra Forskningsrådet, ett på offshore vindenergi og ett på CO2-lagring.

 • 14.01.2011 10:18 Sak frå Hubro 1 - 2011
  Beskrivelse av bildet#

  Stjal Helland-Hansen frå Nansen

  Eit heldig sidespor, den første verdskrigen og eit stortingsvedtak la til rette for at UiB i dag kan smykke seg med den stolte bygninga Geofysen og det tilhøyrande omgrepet ”Bergensskolen i meteorologi”.

 • 14.04.2010 16:02
  Beskrivelse av bildet#

  Ny teknologi for måling av hav og havstrømmer

  Geofysisk institutt får tildelt 18 millioner kroner til moderne havobservasjonssystem for Atlantisk vann i Norskehavet.

 • 14.01.2011 10:43 Sak frå Hubro 1 -2011
  Beskrivelse av bildet#

  Forskar på teknologihistoria

  Gunnar Ellingsen forskar på oseanografihistoria, der teknologi og vitskap er tett vevd saman. I dag kjem nye instrument som kan hente meir data enn nokon sinne.

 • 30.03.2011 23:34
  Beskrivelse av bildet#

  Studere meteorologi, oseanografi og klimadynamikk?

  Frist for å søkje er 15. april.