Gå til innhold
English A A A
 • 14.11.2011 13:48
  Beskrivelse av bildet#

  Hans Petter Eikesdal

  Short Curriculum Vitae for Hans Petter Eikesdal

 • 01.11.2011 10:22
  Beskrivelse av bildet#

  Stian Knappskog

  Short Curriculum Vitae for Stian Knappskog

 • 09.03.2012 10:37
  Beskrivelse av bildet#

  Sjelden tumorform i testikkel gir nyttig innsikt

  Stipendiat Anne Hege Straume i Brystkreftgruppen til Professor Per Eystein Lønning har nylig publisert en artikkel hvor man har funnet overekspresjon av to gener; CYP19 og SF-1, i en Leydig celle tumor (LCT) i testikkel. Dette funnet er relevant for å forstå hva som kan forårsake oppregulering av CYP19 (aromatase), ikke bare hos pasienter med LCT, men også for eksempel i østrogenfølsom brystkreft.

 • 17.3.2009 9:18 MEDISIN

  Systematiske mønster for genregulering i kreftceller

  Heilgenom-analyser viser at genuttrykket ved kreft blir koordinert av overordna reguleringsprinsipp. Dette blir no publisert av forskarar ved Gades institutt i tidsskriftet PLoS ONE