Gå til innhold
English A A A
 • 27.2.2009 12:27

  Familiens rolle i dialektal sosialisering

  PhD-prosjekt: Edit Bugge

 • 27.2.2009 13:7

  Norsk tonelagstypologi

  Gjert Kristoffersen

 • 19.03.2011 12:59

  Kilder

  Hva boka bygger på.

 • 16.2.2009 10:40

  Mer om Forse

 • 11.01.2012 12:37

  Transkripsjon av russisk i BIBSYS

  Å søke etter russiske navn og titler i databaser kan være vanskelig. Her er en oversikt over hvordan russiske bokstaver transkriberes i bibliotekbasen (BIBSYS Ask).

 • 19.03.2011 14:21

  Råd om oppslagsverk

  Omtale av oppslagsbøker og navnelister.

 • 27.2.2009 11:2

  Dialektendringsprosessar

  NFR 2008-2011 Prosjektleiar: Helge Sandøy

 • 11.2.2009 14:14

  Forse-seminaret

 • 27.2.2009 12:38

  Fra standardtalemål til dialekt i formelle språkbrukssituasjoner

  Postdoktor-prosjekt: Agnete Nesse

 • 27.2.2009 12:16

  Utflyttede østlandsbarn

  PhD-prosjekt: Ann-Kristin Molde

 • 04.06.2010 11:05

  Guest lecture by Dr. Michal Krzyzanowski and project seminar, June 15th

  The EURLING project presents a guest lecture by Dr. Michal Krzyzanowski, University of Lancaster. Dr. Krzyzanowski's research focuses on critical text and discourse analysis, approaches to media and organisational discourse, European studies, EU language policy, multilingualism and linguistic and cultural diversity, racism and discrimination, and qualitative research methodology, and he has pblished widely in those areas. Dr. Krzyzanowski's presentation will be followed by a EURLING project seminar.

 • 25.01.2011 06:18

  Navn på vei opp og fram

  Her er noen navn som har blitt tatt i bruk i Norge de siste årene, og som flere og flere bruker, men som ikke er overforbrukt foreløpig. Til inspirasjon for foreldre som vil være med der det skjer, og til alle andre som lurer på hva som er navn vi må venne oss til.

 • 14.10.2011 08:53
  Beskrivelse av bildet#

  Gunnar Skirbekk: professor emeritus ved Filosofisk institutt og Senter for vitskapsteori, Universitetet i Bergen.

  Forholdet mellom universalpragmatisk diskursteori og eksempel-orientert (tale)handlingsanalyse (« praxeologi »), både med tanke på sanningsproblematikken og spørsmålet om normativ grunngiving. Diskusjonen om modernisering og vitskapleggjering, med vekt på normativ politisk teori.

 • 15.10.2010 06:25

  Namneserie - Møre og Romsdal

  Namneinnslag på NRK Møre og Romsdal hausten 2010. Blant emna er førenamn for straffedømde, endring i bruk av sen-namn, etternamn for kvinner og menn i par, og uvanlege kombinasjonar i doble førenamn.

 • 26.01.2011 12:15

  Nettmøte om navn, aftenposten.no, 25.1.2011

  "Hva påvirker navnetrendene?"

 • 28.08.2010 12:32

  Ny norsk språkhistorie

  Hovudredaktørar: Agnete Nesse og Helge Sandøy (UiB)

 • 24.10.2012 07:24 Språkforskning
  Beskrivelse av bildet#

  Prestisjestipend til språkforskning

  UiB-forsker Johanna Barddal får 11 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet for å undersøke de indo-europeiske språkenes historie.

 • 27.10.2009 09:16 Forskning
  Beskrivelse av bildet#

  Språkendringer i russisk

  Fredag lanserte forskningsprosjektet The Future of Russian artikkelsamlingen From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiations in Modern Russian Culture.

 • 01.04.2011 11:12 Forskarutdanning
  Beskrivelse av bildet#

  Ph.d.-portrettet: Silje Drevdal

  Etter lang tids fråver er serien om ph.d.-kandidatar ved fakultetet tilbake, og første ut er Silje Drevdal som fortel om prosjektet sitt.

 • 14.05.2013 07:24 OLJEBYEN BERGEN
  Beskrivelse av bildet#

  Rett språk til rett tid

  Takket være tidlig innsats fra forskere ved Universitetet i Bergen har vi et norsk oljespråk i dag.

 • 25.09.2012 07:44 Forskningsdagene
  Beskrivelse av bildet#

  Språkforskere byr på dialekter, kaffe og kaker

  Arrangementet «Det sosiale språket» ble gjennomført på Bergen offentlige bibliotek torsdag i regi av Forskningsdagene.

 • 18.05.2012 10:51 Festspillene i Bergen
  Beskrivelse av bildet#

  Samarbeider med Festspillene

  UiB bidrar med både konserter og kunnskap på Festspillene i Bergen, som foregår fra 23. mai til 6. juni.

 • 10.12.2010 14:24

  Ny bokserie: Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS)

  Ein ny open nettbasert publiseringskanal for språk og språkvitskap har sett dagens lys. Det første bandet i den elektroniske bokserien Bergen Language and Linguistic Studies (BeLLS) er no tilgjengeleg. Tittelen på boka er Seven Mountains; Seven Voices, og boka er redigert av Lidun Hareide og Edit Bugge.

 • 18.01.2012 08:30 Artikkel fra Hubro 3/2011
  Beskrivelse av bildet#

  I wish I could sprechen Sie deutsch

  Forskere er bekymret for konsekvensene dersom de akademiske båndene til Tyskland svekkes. UiB trapper nå opp kontakten med sin tyske slektning.

 • 05.04.2011 08:38
  Beskrivelse av bildet#

  Ka vil DU bli med språkfag

  I slutten av mars ble fagdagen 'Ka vil DU bli?' for første gang arrangert med språkfag ved UiB. Nær 60 nysgjerrige elever fra Fana og Ytrebygda fikk prøve seg som oversettere, dialektforskere og runetydere i løpet av to dager med variert program.

 • 06.06.2011 08:50 FILOSOFI
  Beskrivelse av bildet#

  Språkets fysikk

  Filosofen John R. Searle har gjennom en karriere på over 50 år jobbet for å fjerne skillelinjene mellom ånd og materie i filosofien. De siste årene har han spesielt fokusert på hvordan ordets makt skaper og legitimerer institusjoner.

 • 12.8.2009 9:11
  Beskrivelse av bildet#

  Sanskrit på begynnernivå

  AHKR tilbyr i høst kurs i sanskrit. Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo er de eneste institusjonene i Norge som tilbyr undervisning i dette spennende språket - interessant for språkstudenter så vel som religionsstudenter.

 • 04.06.2010 06:37
  Beskrivelse av bildet#

  Språkrådet søkte råd i Bergen

  Norsk fagterminologi er i krise. Språkrådet rådførte seg med UiB-ansatte.

 • 01.09.2011 09:10 SPRÅK
  Beskrivelse av bildet#

  Arabisk til folket

  Gitt det politiske opprøret i Midt-Østen og interessen for islam, så kunne det knapt være et bedre tidspunkt for den første internasjonale workshopen om arabisk i Bergen.

 • 14.4.2009 7:31 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Ord mot ord

  Hver gang norske journalister lager et nytt ord, blir det registrert ved Unifob Aksis. Men det er ikke bare Nytt på Nytt som har nytte av Norsk Aviskorpus.

 • 16.06.2011 08:26 BERGEN SUMMER RESEARCH SCHOOL
  Beskrivelse av bildet#

  Globale ambisjoner

  Bergen Summer Research School har i løpet av bare fire år satt Bergen, UiB og samarbeidspartnerne på verdenskartet på en måte som har overveldet selv de lokale arrangørene.

 • 29.03.2012 11:03
  Beskrivelse av bildet#

  Kvifor språk?

  Spanande språkdagar då ungdomsskuleelevar besøkte universitetet for å få vite kva ein kan bli med språkutdanning.

 • 8.5.2009 7:49 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  - Lite engelsk i ungdomsspråk

  Engelske ord florerer ikke blant ungdommer. Heller tvert i mot.

 • 28.02.2013 10:32 HUBRO
  Beskrivelse av bildet#

  Fra alfabet til al-Jazeera

  – Vi har rett til å vite hva som skjer i verden, og engelskkunnskaper er ikke nok. Studentene våre kan hjelpe, sier Shabo Talay, professor i arabisk

 • 17.6.2009 12:10 Forsking
  Beskrivelse av bildet#

  Eksperiment på to språk

  Eg rynkar augnebryna og stirrar på skjermen, prøver å skjerpe konsentrasjonen så langt eg kan. Peikefingrane dirrar på den grøne og den raude knappen, klare til handling. Eg er med på eit språkeksperiment, og her gjeld det å vere rask på avtrekkjaren.

 • 17.8.2009 7:23 Nyhet fra På Høyden
  Beskrivelse av bildet#

  Nyanser av spansk

  To UiB-forskere står bak det som trolig er det største forskningsarbeidet på den spansktalende verden. Hele 8000 intervjuer skal kaste nytt lys på språklig identitet.