Gå til innhold
English A A A
 • 20.1.2009 11:56

  Criminal Law Theory - A New Norwegian Approach

  Criminal Law Theory – A New Norwegian Approach is an attempt to move the Norwegian criminal law and criminal law science forwards in a more theoretical direction than what has been the traditional approach. The programme is made possible through funding from the Bergen Research Foundation, the Faculty of Law at the University of Bergen and the University of Bergen. The programme is carried out at the Faculty of Law, and is closely connected to the research group in criminal law.

 • 09.09.2011 09:41

  Strategi for utvikling av et senter for fremragende forskning (SFF) i strafferett ved Universitetet i Bergen.

  Innstilling fra forskergruppens strategiutvalg, overlevert 01.10.2011.

 • 26.11.2012 09:52
  Beskrivelse av bildet#

  Workshop

  Neste nordiske workshop i strafferett arrangeres av forskergruppen i straff- og straffeprosessrett ved det juridiske fakultet, UiB, den 26-28 april 2013.

 • 30.4.2009 7:28

  Criminal Law Theory - A New Norwegian Approach

  Criminal Law Theory – A New Norwegian Approach is an attempt to move the Norwegian criminal law and criminal law science forwards in a more theoretical direction than what has been the traditional approach.

 • 19.10.2009 11:41

  Heidi Juritzen: Den Europeiske Bevisordre - hva vil forskjellen bli for Norge?

  Masteroppgåve (60p) våren 2009

 • 20.1.2009 14:55
  Beskrivelse av bildet#

  Norge og Schengen - ny bok

  Stipendiat i rettsvitenskap Bjarne Kvam har gitt ut boken "Norge og Schengen - Et svekket samarbeid mot kriminalitet" på forlaget Cappelen Akademisk.

 • 28.02.2012 11:14

  22. juli-rettssaken: Aktuelle forskere

  UiB har eksperter på strafferett, psykologi og andre aktuelle tema knyttet til rettssaken etter terroren 22. juli 2011.

 • 02.01.2012 10:16 Juss
  Beskrivelse av bildet#

  Moral framfor straff

  Strafferetten er det einaste statlege instrumentet som har som målsetting at det skal gjere vondt. Då er det uheldig at ingen veit kvifor han er som han er.

 • 12.8.2009 8:49 NYHET FRA PÅ HØYDEN
  Beskrivelse av bildet#

  Diskriminerende juss

  Norske lover forskjellsbehandler siktede etter hvilket statsborgerskap de har. – Nekter vi å utlevere nordmenn, så må det være fordi vi nekter å utlevere alle, mener Gjermund Mathisen.

 • 06.10.2009 09:30 INTERVJU
  Beskrivelse av bildet#

  Kva er terrorisme?

  – Eg forsøkjer å avklare kva terrorisme er, rettsleg sett – som brotsverk, seier jusprofessor Erling Johannes Husabø.

 • 6.3.2009 10:48
  Beskrivelse av bildet#

  Jørn Jacobsen fikk Meltzerprisen for yngre forskere

  Post.dok. ved Det juridiske fakultet, Jørn Jacobsen, har mottatt prisen på bakgrunn av sin ph.d.-avhandling om den rettsstatlige strafferetten.