Hjem

Institutt for fremmedspråk

Studieforberedende kurs i fransk – 7. august til 1. september 2017

Fransk-norsk senter ved Universitetet i Caen (Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération-OFNEC) tilbyr studieforberedende intensivkurs i fransk med fire ukers varighet før ordinær studiestart i Frankrike. Kurset er eksplisitt strukturert som studieforberedende kurs, noe som gjør det særdeles velegnet for Erasmus+-studenter og gradsstudenter.

studiesenter_caen.jpg

Studiesenteret i Caen
Studiesenteret er i mellomalderbyen Caen i det nordlige Frankrike.

Formål med kurset

Studentene skal utvikle sin muntlige og skriftlige kompetanse og få en innføring i franske samfunnsforhold, slik at de blir i stand til å kommunisere på fransk og å studere ved et fransk universitet. Kurset tar sikte på:

 • Øve opp studentenes ferdigheter i muntlig fransk.
 • Øve opp studentenes lytteforståelse, slik at de kan få bedre utbytte av forelesninger på fransk.
 • Forbedre studentenes leseferdighet gjennom lesing av varierte tekster.
 • Øve opp studentenes skriveferdighet, slik at de kan skrive enkle fremstillinger og ta notater på fransk.
 • Øke studentenes kunnskaper om, og forståelse av, fransk kultur og samfunn.

Hvem kan søke?

Studenter som skal ha et utvekslingsopphold i Frankrike (for eksempel gjennom Erasmus+) eller studenter som vil forberede seg til videre gradsstudier i Frankrike.

Kursbeskrivelse og opptakskrav

Kurset er delt inn i to nivåer, Fransk som redskapsfag I og II. En plasseringstest den første kursdagen hjelper deg med å bestemme hvorvidt du har meldt deg på riktig nivå.

 

Fransk som redskapsfag I (FRAR 1)Fransk som redskapsfag II (FRAR 2)

Kurset er intensivt. Det undervises mellom 20 og 25 timer per uke.

Opptakskrav:

FRAR 1 er beregnet for deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

 • To år med fransk nivå I eller C-språk eller ett år med B-språk fra videregående skole
 • Fransk som tilvalgsspråk (tre år) fra grunnskolen
 • Dokumenterte kunnskaper tilsvarende punktene ovenfor
Kurset er intensivt. Det undervises 

mellom 20 og 25 timer per uke.

Mål og innhold:

Studentene skal utvikle sin muntlige og skriftlige kompetanse og få en innføring i franske samfunnsforhold, slik at de blir i stand til å kommunisere på fransk og å studere ved et fransk universitet.

Kurset består av følgende moduler:

 • Praktisk fransk, muntlig og skriftlig
 • Grammatikk
 • Fransk kultur og samfunn

Vurdering og eksamen:

 • Korte skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner
 • En prosjektoppgave på tre sider basert på intervjuer
 • Avsluttende skriftlig eksamen på to timer og en kort muntlig prøve
Etter en samlet vurdering av de to delene av den avsluttende eksamen gis det bokstavkarakter.

Kurset er intensivt. Det undervises mellom 20 og 25 timer per uke.

Opptakskrav:

FRAR 2 er beregnet for deg som har følgende forkunnskaper i fransk:

 • FRAN100 ved Universitetet i Bergen eller et tilsvarende emne ved et annet universitet
 • Et visst grunnlag i fransk fra før, eksempelvis:
  • Tre år med C-språk fra videregående skole
  • To år med B-språk fra videregående skole
  • Dokumenterte kunnskaper tilsvarende punktene ovenfor

 

 Mål og innhold:

Kurset kombinerer muntlige og skriftlige øvelser basert på aktuelle samfunnsdebatter i dagspressen, samtidig som det skal gi økte grammatiske kunnskaper.

Kurset består av følgende moduler:

 • Praktisk fransk, muntlig og skriftlig
 • Grammatikk
 • Fransk kultur og samfunn
 • Vurdering og eksamen:

 • Korte skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner
 • En prosjektoppgave på seks sider basert på intervjuer
 • Avsluttende skriftlig eksamen på fire timer og en kort muntlig prøve
 • Etter en samlet vurdering av de to delene av den avsluttende eksamen gis det bokstavkarakter.

 

Studenter får utstedt kursbevis fra Fransk-norsk senter. FRANSK som redskapsfag II regnes som likeverdig med FRAN100 ved Universitetet i Bergen. 

 

Søknadsfrist og søknadsskjema

I 2017 startet det forberedende språkkurset 7. august og sluttet 1. september. Søknadsfristen for 2017 er satt til 6. juni kl. 12.00.

Søknadsskjema for 2017 finner du her.

 

Kostnader og finansiering

Språkkursene i Caen koster 6 000 kroner. 

Alle som er tatt opp til gradsstudier eller utvekslingsopphold i Frankrike (et halvt eller ett års opphold som del av en norsk grad) kan søke Lånekassen om språkstipend. Studerer du fransk språk i Norge, kan du ikke få språkstipend.  

Lånekassens nettsider  finner du mer informasjon om studiefinansiering.

Alle studentene blir innlosjert i studentbyen i Caen og prisen for hele oppholdet blir:

- studio for en person koster 480€

- studio for 2 koster 580€ (290€ hver)

 

Ved evt. spørsmål, kontakt:  Institutt for fremmedspråk - post@if.uib.no - tlf. 55 58 23 40