Hjem

Institutt for fremmedspråk

Disputas Stephanie Hazel Wold

DOKTORDISPUTAS

 

Tid:     tirsdag 20. juni kl. kl. 09:30.

Sted:   Aud. 128 i Bjørn Kristiansens hus (psykologisk fakultet), Christiesgt. 12.

Tittel på avhandlingen:

INGlish English. The progressive construction in learner narratives

Opponenter:

1. opponent: Professor Teresa Cadnierno, University of Southern Denmark

2. opponent: Professor Thomas Egan, University of York

Leder av komiteen er førsteamanuensis Åsta Haukås , Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Professor Dagmar Haumann ved IF vil lede disputasen.

Interesserte er velkomne!