Hjem

Institutt for fremmedspråk

Romanistkonferansen 2017 - en oppsummering

Romanistkonferansen ble avviklet ved IF/UiB i dagene tirsdag 15. til fredag 18 august. Lørdag var det rundtur i Hordaland og Sogn med "Norway in a Nutshell" for de som ville være med.

rom17_panel_img_3080.jpg

Fra konferansen
Foto:
Kjersti Fløttum

ROMANISTKONFERANSEN 2017

Fra 15. til 18. august ble den 20 Nordiske Romanistkonferansen holdt på Universitetet i Bergen og på Hotel Terminus. Fransk,  italiensk, spansk og portugisisk  var hovedspråkene. Organisasjonskomitéen bestod av Åse Johnsen, Marco Gargiulo, Kari Soriano Salkjelsvik og Margery Vibe Skagen. Fagkretsen dekket lingvistikk, historie, kultur og litteratur, samt didaktikk og oversettelse.. Forskergruppen Migrantnarrativer, dannet av Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle og Håkon Tveit, arrangerte tre migrasjonspaneler som ble avsluttet med et  rundebordspanel på engelsk siste dag.

Blant de 150 deltakerne, kom det akademikere fra øst- og sydeuropeiske land og fra Norden. Det var 4 gjesteforelesere  som delte sine respektive kunnskapsområder med publikum: Ignacio Sánchez Prado (University of St. Louis), Henning Nølke (Aarhus Universitet), Leonardo De Franceschi (Università Degli Studi Roma Tre), og Torkjell Leira (Universitetet i Oslo).

I løpet av fire dager presenterte deltakerne sine innlegg og prosjekter for hverandre. Under kaffe- og lunsjpausene fikk de også anledning til å prate med gamle bekjente og til å treffe nye.

Konferansen ble organisert med god hjelp av Victoria Jensen. Våre stipendiater Ann Cathrin Corrales-Øverlid og Marta Sánchez Salvà nedla et kjempearbeid med å forberede og koordinere et tvers igjennom vellykket arrangement. Det må også nevnes at det ikke ville blitt noen konferanse uten instituttleder Åse Johnsens meget generøse tilskudd fra eget driftsbudsjett Romanistkonferansen takker også Bergen Universitetsfond som bidro til konferansen med kr. 34505.

 

KONSERT I MARIAKIRKEN, TUR TIL FLØYEN OG «NORWAY IN A NUTSHELL» AVSLUTTET KONFERANSEDAGENE

Siste dag, fredag 18., fikk deltagerne etter konferanseavslutning  overvære en konsert i Mariakirken, hvor studenter fra Griegakademiet stod for det kunstneriske programmet. Deretter ble de tatt med på en tur med Fløybanen, og en bedre middag i  Fløyrestauranten stod for en fin avslutning på dagen. Dagen etter dro en veldig fornøyd gruppe på fjordtur sammen med Marco Gargiulo. Med utgangspunkt i en togtur fra Bergen til Flåmsbanen, gikk turen videre til Aurlandsfjorden, Nærøyfjorden og opp Stalheimskleivene og deltagerne fikk  seg en fin tur i vestlandsnaturen før kursen ble satt hjemover.