Hjem

Institutt for fremmedspråk

Prøveforelesning og disputas: Benedicte Mosby Irgens – japansk språk

Benedicte Mosby Irgens ved IF har prøvelesning og disputas fredag 15. desember.

Prøveforelesning

Benedicte Mosby Irgens prøveforeleser for PhD-graden fredag 15. desember 2017 kl 09:30

Tema: The boundary between semantics and pragmatics: when would we need to draw it, and how?

Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole

Tid: kl. 09:30

Disputas

Benedicte Mosby Irgens disputerer for PhD.-graden fredag 15. desember 2017 kl. 12:00 med avhandlingen

Person Deixis in Japanese and English – a Contrastive Functional Analysis 

Opponenter

1. opponent: Professor Andrew Chesterman, Universitetet i Helsinki

2. opponent: Senior Lecturer in Japanese Riikka Länsisalmi, University of Helsinki.

Leder av komiteen er professor i Japansk ,Yasuko Nagano-Madsen, Universitetet i Gøteborg

Settedekan Kjetil Berg Henjum vil lede disputasen.

Sted: Auditorum A,  Sydneshaugen skole

Tid: kl. 12:00