Hjem

Institutt for fremmedspråk

Fagkoordinatorar

Arabisk
Ludmila Torlakova
Tlf: 55588716
E-post: Ludmila.Torlakova@uib.no

Engelsk
Hovedkoordinator:
Dagmar Haumann (lingvistikk og fagdidaktikk)
Tlf. 55 58 23 46
E-post: dagmar.haumann@uib.no

Lene M. Johannessen (litteratur og kultur)
Tlf. 55 58 2288
E-post: Lene.Johannessen@uib.no

Fransk
Margery Vibe Skagen
Tlf: 55582344
Margery.Skagen@uib.no

Italiensk
Reidar Veland
Tlf: 55582280
Reidar.Veland@uib.no

Japansk
Harry Solvang
Tlf. 55 58 31 96
E-post: Harry.Solvang@uib.no

Kinesisk
Shouhui Zhao
Tlf. 55 58 23 70
E-post:  Shouhui.Zhao@uib.no

Russisk
Margje Post
Tlf. 55 58 82 90
E-post: Margje.Post@uib.no

Spansk og latinamerikastudium
Kari Soriano Salkjelsvik
Tlf. 55 58 22 74
E-post: kari.salkjelsvik@uib.no

Tysk
Birger Solheim 
Tlf. 55 58 84 42
E-post: Birger.Solheim@uib.no