Hjem
Click

Institutt for fremmedspråk

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for fremmedspråk

Turid Daaes bilde

Turid Daae

Konsulent, Eksamenskonsulent for kinesisk, japansk, engelsk og tysk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 60

Turid.Daae@uib.no

Åse Johnsens bilde

Åse Johnsen

Instituttleder, Tlf 55 58 22 90

Institutt for fremmedspråk

Ase.Johnsen@uib.no

Hanne Svanholm Misjes bilde

Hanne Svanholm Misje

Førstekonsulent, studierettleiar for engelsk og arabisk. Eksamen og timeplan for italiensk og arabisk.

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 22 98

Hanne.Misje@uib.no

Mikkel E. Paulsens bilde

Mikkel E. Paulsen

Førstekonsulent

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 71

Mikkel.Paulsen@uib.no

Anna Kristina Polsters bilde

Anna Kristina Polster

Førstekonsulent, studierettleiar for spansk språk og latinamerikastudium og tysk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 33

Anna.Polster@uib.no

Hild Meland Røds bilde

Hild Meland Rød

Førstekonsulent, studierettleiar for japansk, kinesisk og italiensk

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 23 71

Hild.Rod@uib.no

Silje Grønner Stangs bilde

Silje Grønner Stang

Seniorkonsulent, Studieleder IF

Institutt for fremmedspråk

  • +47 55 58 93 75

Silje.Stang@uib.no

Lise Tønjums bilde

Lise Tønjum

Førstekonsulent, Studieveileder og eksamenskonsulent EVU, Institutt for fremmedspråk/Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Institutt for fremmedspråk

  • +47 936 91 136

Lise.Tonjum@uib.no