Hjem

Forskerskole i klinisk psykologi og utviklingspsykologi

Risk assessment in stalkers and spousal assault offenders

1.5 ETC
Kursansvarlig: Henrik Belfrage
Kurskoordinator: Anita Lill Hansen

Påmelding: Solveig Helene Apelthun

Kursbeskrivelse

Vedlegg