Hjem

Forskerskole i internasjonal helse

Midtveisevaluering

Senter for Internasjonal Helse bruker midtveisseminarer for å følge progressjonen til PhD-kandidatene. Intensjonen med seminaret er å gi kandidatene en mulighet til å presentere forskningen, og få tilbakemelding på denne fra eksterne "opponenter".

Informasjon om midtveisseminarene finnes kun på engelsk, og kan leses her.